Samen met de partners binnen het Kenniscentrum Data & Maatschappij zetten we verder in op artificiële intelligentie

(19-05-2021) We zijn verheugd erkend te worden als structurele partner in het Kenniscentrum Data & Maatschappij, dat een nieuwe convenant heeft afgesloten met de Vlaamse Regering onder impuls van Minister Crevits en als deel van het Vlaams Beleidsplan AI.

Dankzij dit convenant zal het Kenniscentrum in de komende vijf jaar haar werking verder kunnen uitbouwen en een dienstenaanbod opzetten voor organisaties die aan de slag willen gaan met en zorgen voor een vlotte uitrol van artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen.  
 
Het Kenniscentrum brengt de maatschappelijke, ethische en wettelijke uitdagingen inzake AI en data-gedreven toepassingen in kaart en zoekt met experten naar adviezen, oplossingen en kennis over hoe AI optimaal innovatie in Vlaanderen kan stimuleren. De taak van imec-mict-UGent bestaat erin de interactie tussen mens en technologie te bestuderen en het vertrouwen in AI-systemen in verschillende toepassingsgebieden (gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit…) te conceptualiseren. 

Contact: Prof. Tom Evens
Bezoek de website van Data & Maarschappij