Deelnemers gezocht voor onderzoek naar de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving

(28-07-2022) In een virtual reality experiment wordt onderzocht hoe verschillende stedelijke omgevingen ervaren worden om een antwoord te bieden op hedendaagse urbane problematieken.

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe verschillende stedelijke omgevingen ervaren worden. Via de resultaten wordt onderzocht hoe er binnen het stadsontwerp antwoord kan gegeven worden op hedendaagse urbane problematieken. Het experiment gebeurt in een Virtual Reality setting. De experimenten zullen doorgaan tussen 15 en 26 augustus in het iGent gebouw (Technologiepark 126, Zwijnaarde-Gent). De deelnemers zullen zich ongeveer een half uur in de virtuele omgeving begeven en zullen hierna een aantal vragenlijsten invullen. In totaal duurt het experiment ongeveer een uur. Bij deelname aan het volledige experiment wordt er ook een vergoeding voorzien van 10 euro in de vorm van een bon.  • Doelgroep: Volwassenen zonder zelf-gerapporteerde gehoorproblemen en normaal tot gecorrigeerd zicht
  • Uiterste datum: 2022-08-30
  • Vakgroep: Informatietechnologie
  • Naam: Elin Vermandere (i.o.v. promotor Prof. Dr. ir. Timothy Van Renterghem)
  • E-mail: elin.vermandere@ugent.be
  • Telefoon: 0492885031