Onderwijsvisie in de kijker: denk breed

(28-01-2022) Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? De onderwijsvisie van onze universiteit is gestoeld op zes strategische doelstellingen. De komende weken zetten we in de personeelsnieuwsbrief de doelstellingen in de kijker. Vandaag: denk breed.

Toegewijd lesgeven om zo jonge mensen met een stevige bagage en een kritische geest de wereld in te sturen: het is een dagelijkse bezigheid voor duizenden UGent’ers. Het onderwijs aan onze universiteit is van topkwaliteit dankzij de permanente inzet en passie van onze lesgevers, onderzoekers en onderwijsbegeleiders. Hoewel de meesten er vaak niet bewust bij stilstaan schuilt onder onze onderwijstaken een gemeenschappelijke basis, verwoord in de onderwijsvisie.

Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? Vandaag zetten we de eerste doelstelling van de onderwijsvisie van de UGent in de kijker: multiperspectivisme en ‘durf denken’, samengevat in de slogan ‘denk breed’.

In de onderwijspraktijk betekent multiperspectivisme dat de UGent de volgende waarden centraal stelt: kritische zin, openheid, perspectiefwisseling, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten. Studenten durven denken, dus. Via de doelstelling multiperspectivisme krijgen de andere onderwijsdoelstellingen verder vorm: onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek, talentontwikkeling van studenten en personeel, participatie van stakeholders, internationalisering en kwaliteitszorg van opleidingen.

Wat betekent multiperspectivisme concreet in de dagelijkse onderwijspraktijk? Bekijk onderstaand filmpje:

Inspireer je collega’s

Wat doe jij als lesgever of onderwijsbegeleider om studenten breed te doen denken? Laat het weten in een comment op de post op de facebookgroep en inspireer je collega’s!

Meer info