Mix Development and Performance of Concrete with Treated Slag from Copper Production as Cement and Sand Replacement

Promovendus/a
Sivakumar, Pithchai Pandian
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Gezamenlijk doctoraat
KU Leuven
Curriculum
Master of Materials Engineering, KU Leuven, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Mengselontwerp en prestaties van beton met behandelde slak van koperproductie als cement- en zandvervanger
Promotor(en)
prof. Stijn Matthys, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven)
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan UGent-FEA) - prof. Özlem Cizer (KU Leuven) - prof. Nele De Belie (UGent vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen ) - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven) - dr. ir. Thomas Lapauw (ResourceFull) - prof. Stijn Matthys (UGent vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen ) - prof. Antonio Telesca (Università degli Studi della Basilicata, Italië) - prof. Kim Verbeken (UGent vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Het doel van dit proefschrift is om de reactiviteit van het ijzersilicaatslakkensysteem, en meer specifiek gemodificeerde ferrosilicaatslak (MFS), beter te begrijpen, aangezien dit belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van een nieuw bindmiddelsysteem voor circulair beton. Alleen met gedetailleerde kennis van de gesynthetiseerde reactieproducten kan het nieuwe bindmiddelsysteem worden vertaald naar betonschaal. Op basis van de ontwikkelde kennis zijn verschillende mengselontwerpen met MFS gerealiseerd en verder onderzocht naar verwerkbaarheid, sterkte en duurzaamheid van het beton. In de literatuur is weinig informatie te vinden over de duurzaamheid van beton, al of niet bijkomend alkali-geactiveerd, waarbij ijzersilicaatslak afkomstig van secundaire koperproductie in het bindmiddelsysteem wordt toegepast. Mogelijke problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan ​​door carbonatatiereacties en vorst-dooischade van het MFS-slakkenbeton. Een uitgebreide duurzaamheidsstudie van het MFS-slakkenbeton is uitgevoerd. Verder is het concept onderzocht om dolomiet toe te voegen ter verbetering van duurzaamheidseigenschappen.

Praktisch

Datum
Donderdag 1 december 2022, 16:00
Locatie
auditorium F - Julien Denduyver, gebouw Hoveniersberg, gelijkvloers, Hoveniersberg 24, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be