Getting smart about emotions: Assessing and training emotional intelligence abilities

Promovendus/a
Huyghe, Veerle
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Johnny Fontaine, vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving (PP09)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Liesbet Goubert, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)

Praktisch

Datum
Maandag 5 december 2022, 12:00
Locatie
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent