Flexible Operation of Power-to-Hydrogen and Electrical Loads to Provide Grid Support

Promovendus/a
Dadkhah, Akbar
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master's Degree in the field of Electrical Engineering - Power, Amirkabir University of Technology, Iran, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Flexibele werking van energie-naar-waterstof-systemen en elektrische belastingen voor netondersteuning
Promotor(en)
prof. Lieven Vandevelde, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. Dimitar Bozalakov, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - Dr. Dimitar Bozalakov (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Emmanuel De Jaeger (Université catholique de Louvain) - prof. Jeroen De Kooning (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Chris Develder (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Amin Hajizadeh (Aalborg University, Denemarken) - prof. Lieven Vandevelde (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)

Korte beschrijving

Ten gevolge van de dringende klimaatproblematiek zijn ambitieuze plannen opgezet in de voorbije decennia ter ondersteuning van de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen en het financieren van groene technologieën waaronder waterstofproductie. De toenemende integratie van dergelijke variabele energiebronnen in het energiesysteem veroorzaakt echter stress bij de conventionele productie-eenheden. Om deze stress op te vangen, vereist het energiesysteem een toegenomen hoeveelheid flexibiliteit. Dit proefschrift bekijkt de techno-economische haalbaarheid van het balanceren van het energienet door middel van energie-naar-waterstof-systemen, rekening houdend met de impact op de werking van flexibiliteit aangeboden door consumenten en hun rationaliteit op het energiesysteem. Deze doelen in acht genomen werden verschillende optimalisatiealgoritmes en -modellen ontwikkeld. De eerste twee methodologieën optimaliseren de flexibele werking van energie-naar-waterstof-installaties om zo verschillende frequentiegerelateerde systeemdiensten aan te bieden, rekening houdend met de onzekere vraag naar waterstof en de energieprijzen. Het derde onderwerp onderzoekt de rol van verschillende vraagsturende strategieën op de betrouwbaarheid van het energiesysteem terwijl de operationele kosten zich tot een minimum beperken. De voorgestelde methodologie introduceert vraagsturende modellen rekening houdend met consumentencomfort en het niveau van flexibiliteit. De voorgestelde methodes maken het mogelijk bij te dragen tot het stroomnet van de toekomst met hoge aandelen aan hernieuwbare energiebronnen.

Praktisch

Datum
Maandag 5 december 2022, 17:00
Locatie
leslokaal Rudolf E. Richter, gebouw 131 Volta, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

meeting ID: 348 055 421 215 - wachtwoord: uvSqYK

Meer info

Contact
Doctoraat.ea@UGent.be