Adapting the Passive Tracer Gas Test Technique to Current Challenges for Simultaneous Measurement of Ventilation Rates and Indoor Air Quality Indicators

Promovendus/a
Lima Paralovo, Sarah
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Mestra em Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, Brazilië, 2016
Academische graad
Doctor in de de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Jelle Laverge, vakgroep Architectuur en Stedenbouw - dr. Marianne Stranger (VITO)
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Benjamin Hanoune (Université de Lille, Frankrijk) - prof. Arnold Janssens (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Jelle Laverge (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - dr. Andrew Persily (National Institute of Standards and Technology, VS) - prof. Anne-Claude Romain (Université de Liège) - dr. Marianne Stranger (VITO) - prof. Christophe Walgraeve (vakgroep Groene Chemie en Technologie)

Korte beschrijving

De lucht binnen onze huizen en andere gebouwen kan schadelijker zijn dan de lucht buiten, zelfs als we in grote steden wonen. Binnenshuis bevinden zich veel bronnen van luchtverontreiniging. Het is vrijwel onmogelijk om al deze bronnen te elimineren, vooral omdat de mens er een van is. Ventilatie is een efficiënt hulpmiddel om ophoping van verontreinigingen binnenshuis te voorkomen. We weten echter zelden hoe goed de ruimtes waarin we ons bevinden geventileerde zijn, vooral omdat de beschikbare methoden om ventilatievouden te meten beperkt zijn. Daarom werd een praktische en laagdrempelige methode ontwikkeld om gelijktijdig ventilatievouden en luchtverontreiniging in gebouwen te meten, gebaseerd op de tracergastechniek. Bij deze techniek wordt de binnenlucht gemarkeerd met een gemakkelijk herkenbaar gas (het tracergas) en door de tracerconcentratie in de lucht te meten, wordt het ventilatievoud berekend. Met deze nieuwe methode heb je alleen een kleine bron van vloeibare tracer nodig die met een gekende snelheid verdampt, en luchtmonsternemers die passief tracer opvangen samen met andere gasvormige verontreinigende stoffen die gewoonlijk binnenshuis worden aangetroffen. Na laboratoriumanalyse kennen we voor elke monsternemer tegelijkertijd het ventilatievoud en het niveau van luchtverontreiniging van de beoordeelde ruimte, als basis voor een actieplan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Praktisch

Datum
Dinsdag 31 januari 2023, 17:00
Locatie
auditorium 4, Campus Rommelaere, gebouw B/C, eerste verdieping, Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be