Factors influencing respiration of ornamentals: an Equilibrium Modified Atmosphere Packages (EMAP) approach to enhance post-storage quality

Promovendus/a
Van de Vondel, Lieven
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde - tuinbouwkunde (2017, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere, BW23 - Prof. dr. ir. Peter Ragaert, BW23 - Em. Prof. dr. ir. Marie-Christine Van Labeke, voormalig BW21
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter), BW25 - Prof. dr. Emmy Dhooghe (Secretaris), BW21 - Dr. ir. An Vermeulen, BW23 - Dr. ir. Annelies Christiaens, PCS Ornamental Plant Research, Destelbergen - Dr. ir. Leo Lukasse, Universiteit Wageningen

Praktisch

Datum
Vrijdag 10 maart 2023, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online