Verloning van het ATP

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

Je salaris wordt bepaald aan de hand van volgende elementen:

  • Het niveau van de functie (functieklasse) en de daaraan gekoppelde salarisschalen
  • Je anciënniteit

Niveau van de functie

Er zijn 5 functieklassen, afhankelijk van het niveau van de functie. Aan elke functieklasse zijn er bepaalde salarisschalen gekoppeld.

Functieklasse Vereist diploma Alg. functiebenaming Salarisschalen
A+ Diploma van master of gelijkgesteld diploma / 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11
A Diploma van master of gelijkgesteld diploma Directiemedewerker 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2
B Diploma van bachelor of gelijkgesteld diploma Hoofdmedewerker 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2
C Diploma van Hoger secundair onderwijs Medewerker 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
D Geen diplomavereisten Adjunct-medewerker 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 

Anciënniteit

Naast het niveau van de functie, speelt ook anciënniteit mee in het bepalen van je salaris. Er zijn twee soorten anciënniteit:

  • Schaalanciënniteit bouw je op tijdens je loopbaan aan UGent. Na vier jaar in een salarisschaal bevorder je naar de volgende salarisschaal als je voldoet aan de voorwaarden. In de regel start je je carrière aan de UGent binnen de laagste salarisschaal van de functieklasse. Personen die starten aan de UGent maar reeds elders ervaring hebben opgebouwd die relevant is voor en op niveau van de functie, kunnen onder bepaalde voorwaarden starten in een hogere salarisschaal. Hierbij worden dezelfde principes gehanteerd als in het loopbaanmodel. De selectiecommissie stelt na de eindselectie vast welke werkervaring als functierelevant wordt beschouwd en doet een voorstel naar inschaling. Het Universiteitsbestuur heeft hierin het eindoordeel.*
  • Onder geldelijke anciënniteit verstaan we alle werkervaring die je in je loopbaan binnen en buiten de UGent hebt opgebouwd. Hieronder valt alle bezoldigde arbeid, met uitzondering van studentenjobs, stages en vrijwilligerswerk. Anciënniteit die je buiten de UGent hebt opgebouwd, kan onder voorwaarden meegenomen worden in de berekening van je salaris. Wanneer je start aan de UGent, vragen we je om tewerkstellingsattesten van vorige werkgevers in te dienen. Zo kunnen we je totaal aantal jaren werkervaring nauwkeurig berekenen en laten meetellen in de vaststelling van je salaris. Eenmaal je in dienst bent bij UGent, verhoogt je geldelijke anciënniteit jaarlijks of tweejaarlijks.

*voor functieklasse D gebeurt de inschaling op een andere manier, naar aanleiding van recente verbeteringen in de loonvoorwaarden voor deze functieklasse.

Hoe interpreteer ik de salarisschalen?

In het vacaturebericht vind je steeds de functieklasse en de daaraan gekoppelde salarisschalen terug. Vervolgens kan je in de bovenstaande salarisschalen het bruto, geïndexeerde maandsalaris raadplegen. 

  • De kolommen zijn de verschillende salarisschalen.
  • De rijen geven het aantal jaren geldelijke anciënniteit weer (de tredes).


Disclaimer: het is steeds het Universiteitsbestuur dat, op advies van de selectiecommissie, het eindoordeel heeft over de toegekende salarisschaal. De informatie op deze pagina biedt slechts een hulpmiddel voor sollicitanten om een inschatting te maken van het salaris en is in geen geval bindend. Pas na de eindselectie kan de definitieve salarisschaal meegedeeld worden. De trede wordt bepaald na het indienen van tewerkstellingsattesten.