EU-team

Onze missie

We give your scientific excellence European relevance  by helping you uncover and maximise the potential of your research  for the global society, economy and environment.

 • Bent u geïnteresseerd om samen te werken met de Universiteit Gent in Europese of internationale financiering van onderzoek en innovatie?
 • Wilt u een aanvraag indienen voor EU-financiering met de Universiteit Gent als uw gastinstelling?

Contacteer ons via  

Teamstructuur

Het EU-team bestaat uit drie subteams, People, Planet en Prosperity, die elk een aantal voorstellen en projecten op verschillende onderzoeksgebieden behandelen.

Elk team heeft medewerkers met verschillende rollen aan boord die helpen bij verschillende aspecten van elk project. 

Subteam People

Projectadviseur

Pieter-Jan Hutsebaut

Oproepmodaliteiten en ontvankelijkheidscriteria, budgetten, begeleiding bij de opstart van projecten

Administratieve ondersteuning

Griet Van Hyfte

Logistieke en administratieve ondersteuning

EU-accountmanagers

Project scoping, partnering en proposal ontwikkeling

 • Horizon Europe Cluster 1 Health

Tobias Hermans

 • Horizon Europe Cluster 2 Culture Creativity and Inclusive Society
 • Horizon Europe Cluster 3 Civil security for Society

Innovation Officers

Project scoping, partnering en proposal ontwikkeling

Frederik Vandecasteele

 • European Innovation Council (EIC) - Life Sciences / Social Sciences and Humanities
 • European Institute for Innovation and Technology (EIT) - EIT Health

 

EU-projectmanagers

Projectmanagement van Horizon Europe coördinator projecten

Saskia Vanden Broeck

Financieel Adviseurs

Ondersteuning en advies bij financiële rapporten en audits

Tessa Quaedvlieg: voor Horizon Europe projecten

Karel Vercamst: voor andere EU en internationaal gefinancierde projecten

Subteam Planet

  

Projectadviseur

Lieve Huys

Oproepmodaliteiten en ontvankelijkheidscriteria, budgetten, begeleiding bij de opstart van projecten

Administratieve ondersteuning

Naomi Wauters

Logistieke en administratieve ondersteuning

EU-accountmanagers

Project scoping, partnering en proposal ontwikkeling

Sylvia Burssens

 • Horizon Europe Cluster 6 Food, Natural Resources, Agriculture

 • Horizon Europe Cluster 6 Bio economy, Environment

 

Innovation Officers

Project scoping, partnering en proposal ontwikkeling

Frederik Vandecasteele

 • European Innovation Council (EIC) - Life Sciences / Social Sciences and Humanities
 • European Institute for Innovation and Technology (EIT) - EIT Health

Kamila Mascart

 • European Innovation Council (EIC) - Physical Sciences and Engineering
 • European Institute for Innovation and Technology (EIT) - EIT Raw Materials 

EU-projectmanagers

Projectmanagement van Horizon Europe coördinator projecten

Financieel Adviseurs

Ondersteuning en advies bij financiële rapporten en audits

: voor Horizon Europe projecten

: voor andere EU en internationaal gefinancierde projecten

Subteam Prosperity

   

Projectadviseurs

, Paulien Cantraine

Oproepmodaliteiten en ontvankelijkheidscriteria, budgetten, begeleiding bij de opstart van projecten

Administratieve ondersteuning

en Naomi Wauters

Logistieke en administratieve ondersteuning

EU-accountmanagers

Project scoping, partnering en proposal ontwikkeling

 • Horizon Europe Cluster 5 Climate, Mobility, Energy

 • Horizon Europe Cluster 4 Digital, Industry, Space

 

Innovation Officers

Project scoping, partnering en proposal ontwikkeling

Kamila Mascart

 • European Innovation Council (EIC) - Physical Sciences and Engineering
 • European Institute for Innovation and Technology (EIT) - EIT Raw Materials

 • European Institute for Innovation and Technology (EIT) - EIT Urban Mobility

 

EU-projectmanagers

Projectmanagement van Horizon Europe coördinator projecten

Marianne Van Lancker

Annelies De Paepe

Financieel Adviseurs

Ondersteuning en advies bij financiële rapporten en audits

Ann Moens: voor Horizon Europe projecten

Luk Hautekiet: voor andere EU en internationaal gefinancierde projecten

Juridisch Adviseurs

De juridisch adviseurs van het EU team voorzien Juridische bijstand bij het opstellen en onderhandelen van contracten relevant voor EU en international projecten, de bescherming en exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit onderzoek gedaan aan de Universiteit Gent.

Europese beleidsadviseurs  

De European Public Affairs Advisors ontplooien beleids- en Public Affairs activiteiten bij de Directie Onderzoeksaangelegenheden en dit in nauwe samenwerking met de Directie Onderwijsaangelegenheden.

Inzake beleid monitoren zij de horizontale Europese R&I-beleidsontwikkelingen (European Research Area, Vision 2030, Horizon Europe, Financial Regulation, synergies, Multi-annual Financial Framework, etc.) en geven strategisch advies aan de Raad van Bestuur, directeuren, thematische EU-accountmanagers en interdisciplinaire onderzoekscoördinatoren. Als Liaison Officers voor Europese netwerk- en lobbyorganisaties (CESAER, EUA, The Guild, UnILiON), zijn ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid, zowel intern als naar buiten toe. Verder vertegenwoordigen ze ook de UGent in de VLIR en de VLIR & CREF werkgroepen EU Research en trekken ze een interne werkgroep over de European Research Area.

Inzake Public Affairs zijn ze verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met institutionele stakeholders in Brussel en strategische partners, vertegenwoordigers van andere EU Offices en het National Contact Point.

Tot slot ontplooien zij een brede waaier aan communicatieactiviteiten gaande van het delen van Europese beleidskennis richting onze onderzoekers tot het beantwoorden van Europese Commissie raadplegingen.

De beleidsadviseurs van het EU-team adviseren het UGent management en de hele onderzoeksgemeenschap over de horizontale ontwikkelingen in het Europees Onderzoeks- en innovatiebeleid en doen voorstellen om de UGent strategie hierop af te stemmen.

 Contact: Wendy Sonneveld en Hannes Brouckaert

Teamcoach

EU accountmanager Excellent Science en teamcoach van het EU-team: Margo Baele

 • Inhoudelijke ondersteuning en advies voor projectvoorstellen in de Excellent Science pillar van Horizon Europe
 • Helpen vormgeven van het UGent beleid inzake deelname aan Horizon Europe en andere Europese en internationale programma's