Bekwaamheden

In het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs wordt een leerkracht aangesteld op basis van drie soorten bekwaamheidsbewijzen:

Voor een aanstelling in het hoger onderwijs of in de bredere educatieve setting geldt deze regeling niet en kan een directie vrij aanwerven.

Vereist bekwaamheidsbewijs (VE)

Binnen de educatieve masteropleidingen bepalen de gevolgde vakdidactieken voor welke vakken in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs je een vereist bekwaamheidsbewijs verwerft.

→   Je bent specifiek opgeleid in de vakdidactiek om deze vakken te geven.

→   Je hebt vanuit je bachelor- en masteropleiding voldoende vakinhoudelijke voorkennis.

Voorbeeld: een educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting geschiedenis volgt de vakdidactieken cultuurwetenschappen en geschiedenis en geeft het vak cultuurwetenschappen of geschiedenis.

Je kan je vereiste bekwaamheden uitbreiden door in de keuzeruimte van de component leraar te opteren voor een bijkomende vakdidactiek.
Let op, je moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (VO)

Indien een directie van oordeel is dat je over voldoende voorkennis beschikt kan je ook aangeworven worden op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

→   Je bent vakinhoudelijk niet specifiek opgeleid om het vak te geven, maar je opleiding bevat voldoende raakvlakken.

→   Je hebt een diploma van educatieve master met specialisatie in andere vakdidactieken.

Voorbeeld: een educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting geschiedenis volgt de vakdidactieken cultuurwetenschappen en geschiedenis en geeft het vak aardrijkskunde of Nederlands.

Ander bekwaamheidsbewijs (AND)

Uitzonderlijk kan een directie je aanwerven op basis van een ander bekwaamheidsbewijs.

→   Je hebt het diploma van educatieve master nog niet op zak.

→   Je kan enkel beperkt in de tijd aangesteld worden.

→   Je wordt verloond op bachelorniveau en komt niet in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) die je voorrang geeft op nieuwe personeelsleden.

→   Deze leerkrachten voltooien de opleiding vaak als Leerkracht-In-Opleiding (LIO).

Databank bekwaamheidsbewijzen

Ben je benieuwd welke vakken je mag geven, check dan de databank bekwaamheidsbewijzen van het ministerie van onderwijs.

Reeds een lerarenopleiding op zak? 

Gerelateerde inhoud