Vrijstellingsaanvragen

Nieuw! Vanaf 23/01/23 verlopen vrijstellingsaanvragen via Oasis
Lees deze webpagina volledig door om na te gaan welk type vrijstellingsaanvraag voor jou van toepassing is en bereid je dossier alvast voor. 
Bekijk ook enkele praktische tips en de technische handleiding Oasis

Identiek hetzelfde edumavak of vak uit de precedentenlijst

 • Je behaalde reeds een credit voor identiek hetzelfde edumavak: zelfde opleidingsonderdeel, zelfde verantwoordelijk lesgever, zelfde aantal studiepunten (bijv. je behaalde reeds een credit voor Krachtige leeromgevingen in je bacheloropleiding)
 • Je vraagt een vrijstelling aan voor één van de vakken die deel uitmaken van de precedentenlijst beschikbaar op Ufora (bijv. bachelors revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kunnen een vrijstelling aanvragen voor Psychologie van de adolescentie). Check dus zeker deze precedentenlijst op Ufora, op de Educatieve master: overkoepelende infosite -> Inhoud -> Vrijstellingen -> Download de Excellijst (er zijn 3 tabbladen).
 • Beschik je over een masterdiploma pedagogische wetenschappen of sociaal werk behaald aan UGent? Bekijk het overzicht van vakken waarvoor je reeds de competenties behaald hebt.

Dien jouw vrijstellingsaanvraag in via Oasis -> Voeg in eenzelfde aanvraag meerdere vakken toe.

Specifiek voor de keuzeruimte in de verkorte educatieve master: 

Selecteer in Oasis het keuzevak met het correct aantal studiepunten waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Je hebt keuze tussen keuzevak3 (code H002449), keuzevak4 (H002450), keuzevak5 (H002451) en keuzevak6 (H002452) waarbij het cijfer in keuzevak verwijst naar het aantal studiepunten waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Voorbeeld: je vraagt een vrijstelling aan voor 5 studiepunten keuzeruimte o.b.v. het onderwijsgerelateerd vak Leerpsychologie (5 SP). Selecteer dan keuzevak5 met code H002451.  

Verkorte educatieve masterproef

Je kan een vrijstelling aanvragen voor de educatieve masterproef (9 SP) in het verkorte traject indien jouw eerder afgeleverde domeinmasterproef aan volgende criteria beantwoordt: 

 1. je gebruikt onderwijskundige literatuur
 2. je beantwoordt een onderwijskundige onderzoeksvraag
 3. de resultaten van je onderzoek zijn relevant voor het onderwijs(beleid)

Voeg bij jouw aanvraag in Oasis VERPLICHT volgende documenten toe:

Indien bovenstaande documenten ontbreken of onvolledig ingevuld zijn, wordt jouw dossier onontvankelijk verklaard en teruggestuurd. 

Andere vrijstellingsaanvragen (met aanvraagformulier)

Indien jouw vrijstellingsaanvraag niet onder bovenstaande types valt, moet je aantonen/bewijzen dat je de inhoud en eindcompetenties van het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt reeds verworven hebt (in andere vakken uit een erkende opleiding of via creditcontract). 

Vertrekbasis is de huidige studiefiche van het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Raadpleeg de studiefiche in de studiekiezer -> selecteer jouw opleiding -> ga naar het tabblad Programma. 

Dien jouw vrijstellingsaanvraag in via Oasis -> Dien voor elk vak een afzonderlijke vrijstellingsaanvraag in via Oasis.

 • Vervolledig het document Aanvraagformulier vrijstelling eduma om aan te tonen dat je de inhoud en eindcompetenties reeds verworven hebt. Voeg bij jouw aanvraag in Oasis VERPLICHT het aanvraagformulier toe (voeg dit toe als 'Creditbewijs'). 
 • Voeg ook andere relevante inhoudelijke documenten toe zodat de verantwoordelijk lesgever een correct oordeel kan vellen: studiefiche gevolgd vak (in het jaar waarin je het gevolgd hebt), inhoudstafel, volledige cursus, ...

Indien jouw aanvraag in Oasis onvolledig is, wordt jouw dossier onontvankelijk verklaard en teruggestuurd. 

Praktische tips en technische handleiding Oasis

 • Download de technische handleiding
 • 'Bijlagen': je kan uitsluitend PDF als bijlage toevoegen. Geef jouw bijlages een duidelijke titel.
 • Het aanvraagformulier (educatieve masterproef & andere vrijstellingen eduma) voeg je verplicht toe als bijlage onder de categorie 'Creditbewijs'.
 • 'Studiepunten': vul 0 in indien jouw vooropleiding niet in studiepunten werd uitgedrukt.
 • 'URL': voeg de link naar de ECTS-fiche toe (of het opleidingsprogramma) van het academiejaar waarin je het vak gevolgd hebt. 
 • Wordt jouw vooropleiding aangeboden aan een CVO, zoek dan onder de categorie 'Hogeschool'. 

Gerelateerde inhoud