Woord vooraf Kortrijk

Em. prof. Kristiaan Versluys

Het academiejaar 2020-21 is een beroerd jaar geweest. Toch is de Wetenschappelijke Nascholing niet stilgevallen. Ik hoop dat u de kans hebt gezien om de online lezingen te bekijken die ter vervanging van de gebruikelijke fysieke lessen werden aangeboden. Ik wil de professoren die bereid zijn gevonden om die lessen te laten opnemen van harte danken voor hun inspanningen. Het is een bewijs van hun vakkennis en pedagogische onderlegdheid dat ze erin geslaagd zijn door boeiende inhoud een afwezig gehoor vanop afstand te enthousiasmeren.

En toch zijn we blij dat we opnieuw onze vertrouwde stek kunnen innemen op Campus Kortrijk. Als het op lesgeven aankomt, gaat er niets boven de fysieke aanwezigheid van de docent. Dan zwijg ik nog over het gezellig keuvelen tijdens de koffiepauze en het nakaarten met vrienden en bekenden.

Vanwege de pandemie hebben we dit academiejaar ruim plaats gegeven aan onderwerpen die samenhangen met gezondheid. Eerst en vooral gaat er aandacht naar wat we eten. Vooraleer er iets op ons bord komt, heeft het een hele weg afgelegd – een traject van producent tot verbruiker dat nauwgezet door onze wetenschappers gevolgd en begeleid wordt. Daarna speuren we de zeebodem af om te zien hoe zich daar voedselbronnen en mineralen bevinden, waar de mens nuttig gebruik kan van maken, maar die hij ook bedreigt en verstoort.

De ongelooflijk snelle ontwikkeling van de genetica biedt vele nieuwe mogelijkheden in de geneeskunde. In drie lessen wordt ons uitgelegd hoe de analyse van de genetische blauwdruk van de mens leidt tot precisiegeneeskunde en tot een betere voorkoming en bestrijding van kanker en zeldzame ziekten.

De laatste lessencyclus handelt over een eeuwenoud probleem: waarom ontstaan oorlogen en conflicten? Waarom is het zo moeilijk die te voorkomen of te beëindigen? Waarom kan de mens het niet nalaten een ander mens onnoemelijk leed aan te doen?

Dit worden ongetwijfeld boeiende lezingen over belangwekkende onderwerpen. Mijn dank gaat dan ook uit naar al wie bijdraagt tot het succes van deze lezingen: de sprekers, het Organisatiecomité (in het bijzonder em. prof. Antonia Aelterman), de coördinator Mevrouw Kathleen Dekens, de administratieve en technische staf van de Campus Kortrijk, en de Hogeschool West-Vlaanderen (in het bijzonder Algemeen Directeur Lode De Geyter).

Em. prof. Kristiaan Versluys

Voorzitter Organisatiecomité
Wetenschappelijke Nascholing UGent