Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit te Gent

1. Naam: Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit te Gent

2. Afkorting: 

3. Zie:

4. Oprichting: 27 oktober 1946 (medestichter: J.J. Bouckaert, rector en decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

5. Afschaffing:

6. Inhoud: Oud-studentenvereniging, verenigt de afgestudeerden van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website: www.ugent.be/ge/oudstudenten

10. Tijdschrift: Programma