Scripties 2015

Titel Beschrijving
Het profiel van de vaardige lezer.pdf Zonder afbreuk te doen aan het belang van technisch lezen, kunnen we niet blind zijn voor het belang van begrijpend lezen. In de media bestaat de neiging om het belang van het technisch lezen, het louter decoderen van tekst, te overschatten.
Beïnvloedt het imago van een buurt beleid en praktijk Een historische analyse van Rechteroever Aalst als case-study.pdf In de scriptie ‘Beïnvloedt het imago van een buurt beleid en praktijk? Een historische analyse van Rechteroever Aalst als case-study’ was de centrale vraag of het imago van een buurt invloed heeft op de manier waarop het stedelijk beleid en de politie met die buurt omgaat
Diversiteit Realiseren in Organisaties Test van Avery’s Model.pdf Diversiteit in organisaties is een hot topic in de hedendaagse maatschappij. Effecten van diversiteit in organisaties zijn al vaak onderzocht in de literatuur, maar weinig onderzoekers vroegen zich af wat de antecedenten zijn van het ondersteunen van diversiteit(initiatieven) in organisaties.
De drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg Opbouwen van een positieve identiteit.pdf Ervaringsdeskundigen hebben ervaring in het leven met een psychische aandoening. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een depressie, een psychotische aandoening of een afhankelijkheidsproblematiek
Relating hardships and coping strategies to gender and social capital visual research in the male and female sex workers milieu in Tanzania mainland and on Zanzibar.pdf In Tanzania, female (FSW) and male sex workers (MSW) are put in a highly vulnerable position due to discrimination and stigmatisation, fuelled by the illegal status of sex work.
Seksueel geweld tegen mannen in Europa types, prevalentie en determinanten.pdf ‘Seksueel geweld’ is een bekend probleem in onze maatschappij maar als we daar ‘tegen mannen’ aan toevoegen gaan menig wenkbrauwen fronsen.
The Church as a Woman The Gendered Rhetoric of the Feminine Divine.pdf Mijn masterproef tracht de vraag te beantwoorden waarom personificaties in (middeleeuwse) literatuur bijna uitsluitend vrouwelijk zijn.
Wordt de Relatie tussen Gendertokenisme en Mentale Gezondheid Gemodereerd door een Feminine Masculine Organisatiecultuur.pdf In de literatuur heeft onderzoek naar Kanter zijn tokenisme theorie (1977) reeds veel aandacht gekregen. Echter werd de relatie tussen gendertokenisme en mentale gezondheid nog niet aan de hand van adequaat vragenlijstonderzoek bestudeerd. Onder gendertokenisme verstaan we het behoren tot een genderminderheid op de werkplek waarbij de meerderheid minstens 85% van de werkplek inneemt.
Fortes ou Faibles de vrouwelijke naakten in het oeuvre van Antoine Wiertz 1806-1865.pdf Schilderen in navolging van Rubens, een sterk sociaal engagement en een museum te Elsene gewijd aan zijn oeuvre: het doet misschien een belletje rinkelen.
Men want to taste the fresh ones the young and undefiled Minor female sex workers agency in entering prostitution coping with health problems Prostitution remains a contested topic within feminist writings. Contestation derives from the question whether women in prostitution are victims of sexual exploitation or actors who freely choose sex work as a means of generating income.
Op de barricade voor de seksuele emancipatie Het engagement van professoren en studenten.pdf Maart 1969. Honderden studenten trekken naar het rectoraat, nadat de rector van de RUG de vertoning van pornografische dia’s tijdens een debat over pornografie en erotiek heeft verboden.
Palestinian Women Their Struggle on two Fronts.pdf The aim of this thesis is to raise awareness of women’s rights in Palestine. In particular, I want to examine how Palestinian women have been affected both by Israeli policies as well as existing Palestinian laws.
Commerciële BDSM Geregeld geweld.pdf Ik ben van mening dat BDSM als een duidelijk afgebakende subcultuur kan voortbestaan buiten het strafrecht, ook al valt BDSM vandaag principieel onder het strafrecht
Descriptieve vertegenwoordiging van vrouwen in harde en zachte commissies in het Vlaams Parlement persoonlijke voorkeur of particratie.pdf In tegenstelling tot wat de buitenwereld vaak vermoed wordt beleid in Vlaanderen niet gemaakt tijdens de parlementaire debatten.
LGBTIQ-rights are human rights Een toetsing van de Russische antipropagandawetgeving aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.pdf Op 29 juni 2013 zette de Russische president Poetin zijn beslissende handtekening onder een nieuwe federale wet waardoor het verboden wordt om in het bijzijn van minderjarigen “niet-traditionele relaties” te propageren.
Etniciteit en Seksualiteitsbeleving bij Vrouwen in Vlaanderen. Over wat ze denken, wat ze voelen en wat ze doen.pdf Seksualiteit en etnisch-culturele minderheden komen vaak aan bod in de media. Niet enkel als onderwerp van wetenschappelijke studies, maar ook van verhitte discussies in de publieke opinie
Which is to be master Definities van trafficking in de strijd om woorden en betekenis.pdf Woorden staan niet één-op-één voor hun referenten in de werkelijkheid. Deze relatie is gemedieerd door normatieve belangen die, al dan niet geïnstitutionaliseerd, vormgeven aan handelingsmogelijkheden.
Integratie van Roma problematiek of thematiek.pdf Deze masterproef toont aan dat de perceptie van diversiteit heel wat complexer is dan het klassieke wij-zij denken waar veel onderzoek nog steeds van uitgaat.
Preventie van nieuw etnisch geweld door transitional justice.pdf Burundi kent sinds de onafhankelijkheid van 1 juli 1962 een geschiedenis van repressie, staatsgrepen, opstanden, oorlog en zelfs genocide.
Alleen bouwen aan een toekomst. Een kwalitatief onderzoek naar de schooltrajecten en -beleving van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen..pdf De uitgevoerde studie handelt over niet-begeleide buitenlandse minderjarigen [NBBM] in het secundair onderwijs. In de hedendaagse literatuur betreffende vluchtelingenstudies, wordt voornamelijk vanuit een psychosociaal perspectief gewerkt. In deze onderzoeken wordt echter gefocust op de vluchtelingen zelf;
Criminalisering van migratie. Kwalitatief onderzoek naar het verband tussen het verbieden van hulp aan mensen zonder wettig verblijf en racisme in zes Europese steden..pdf De aanwezigheid van irreguliere migranten in Europa is een structureel feit (Castles, 2004; Amical, 2012). Muižnieks (2009) en Cincotta (2010) stellen dat migratie wordt gecriminaliseerd omdat hulp bieden aan mensen zonder wettig verblijf verboden is, wat aanleiding geeft tot xenofobie.
Schrijven van verhalende teksten in de derde graad lager onderwijs Een studie naar de schrijfprestaties en de self-efficacy voor schrijven.pdf Self-efficacy is het geloof van een persoon in eigen kunnen. In deze studie wordt self-efficacy voor schrijven en schrijfprestaties bij leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs onderzocht
Gedifferentieerde instructie aan de hand van tablets een interventieonderzoek bij leerlingen van het vijfde leerjaar.pdf Als antwoord op de problematiek van het tekort aan gedifferentieerde instructie in de derde graad van het lager onderwijs, met daarnaast het gegeven dat ICT gedifferentieerd leren kan ondersteunen, stelde deze masterproef als doel een good practice van gedifferentieerde instructie aan de hand van tablets te ontwerpen en te onderzoeken
De genderkloof in onderwijsprestaties op een kruispunt met etniciteit en sociaal economische status een kwantitatieve benadering.pdf Ondanks diverse pogingen om genderongelijkheid aan te pakken, bestaat vandaag de dag nog steeds een genderprestatiekloof in het Vlaamse onderwijslandschap
Diversiteit in de lerarenopleiding Onderzoek naar curriculumrepresentaties.pdf Diversiteit is binnen het huidige onderwijs, waar termen als ‘differentiatie’ en ‘maatregelen’ kernbegrippen zijn geworden, alomtegenwoordig.