FUTUREproef award

Alle informatie over de FUTUREproef award voor de beste UGent-masterproef die een antwoord biedt op duurzaamheidsvraagstukken.

Dien je masterproef nu in voor de FUTUREproef award!

Een prijs voor duurzame masterproeven

Met de FUTUREproef award zetten we UGent-masterproeven die een antwoord bieden op duurzaamheidsvraagstukken in de kijker.

Hierbij gaan we op zoek naar afstuderende studenten die (a) kwaliteitsvol onderzoek hebben verricht dat (b) impact heeft, (c) toekomstgericht is en (d) bijdraagt aan het streven naar een duurzamere samenleving, economie en planeet. 

Duurzaamheid vormt één van de meest richtinggevende concepten van dit tijdsgewricht. De invulling ervan verschilt van context tot context en van persoon tot persoon. Daardoor hebben heel wat masterproeven een link met duurzaamheid en komen ze in aanmerking voor deze prijs. De laureaten van de competitie moeten echter over een 360°-visie op het duurzaamheidsvraagstuk beschikken.

Voor wie?

 • Elke aan de UGent ingeschreven student kan indienen t.e.m. 11 oktober 2022 op voorwaarde dat de masterproef in het afgelopen academiejaar werd afgerond. 
 • De deelnemende kandidaten behaalden minstens 16/20 voor de masterproef.
 • De masterproef is in het Nederlands of Engels geschreven. 
 • De masterproef mag gaan over om het even welk onderwerp, zolang het bijdraagt aan een duurzame toekomst. 
 • Confidentiële masterproeven vormen geen probleem, maar laat het ons even weten zodat we goede afspraken kunnen maken. 

Hoe deelnemen?

De indiening gebeurt volledig digitaal via ons invulformulier. We verwachten volgende teksten van jou:

  • De masterproef zelf, in een pdf-formaat.
  • Een toegankelijk geschreven samenvatting van 250 tot 500 woorden over je onderzoek Je mag hiervoor de samenvatting die bij je masterproef hoort integraal overnemen. 
  • Een uiteenzetting van 250 tot 500 woorden waarin je aantoont hoe vernieuwend en/of toekomstgericht de masterproef is en dat de masterproef streeft naar echte duurzame en sociaalrechtvaardige verandering voorbij de status quo.
  • Een uiteenzetting van 250 tot 500 woorden waarin je aangeeft hoe de masterproef perspectieven van verschillende domeinen meeneemt en integreert (een 360° visie).

  • Een beschouwing van 250 tot 500 woorden waarin je aangeeft wat de (potentiële) maatschappelijke impact van het onderzoek kan zijn en hoe het zo kan bijdragen aan het streven naar een meer sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Hiervoor kan het SDG-kader of het duurzaamheidsdiscussiekader als inspiratie dienen.

We bezorgen je na indiening een ontvangstbevestiging. Opgelet: je krijgt een automatische bevestiging van het systeem, maar jouw deelname is pas bevestigd als je een persoonlijke bevestiging van ons ontvangen hebt. Ontvang je deze niet, stuur ons dan even een mailtje (duurzaam@ugent.be) voor dinsdag 18 oktober om te checken of je inschrijving goed is toegekomen.

Beoordelingscriteria

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op vier hoofdcriteria:

 • 360°-visie op het onderzoeksthema: In welke mate wordt het thema vanuit verschillende perspectieven benaderd?
 • Vernieuwend karakter: in welke mate geeft de masterproef een toekomstgerichte doorkijk?
 • Maatschappelijke impact: in welke mate worden sociaal-rechtvaardige duurzame veranderingen aangewakkerd?
 • Leesbaarheid en toegankelijkheid van de masterproef.

Verloop van de competitie

 • De jury maakt in de loop van november een preselectie op basis van de ingediende dossiers. De geaccepteerde thesissen worden geleidelijk aan op ons FUTUREproef-platform geplaatst.
 • Ten laatste op 29 november krijg je bericht of je in aanmerking komt voor de publieksprijs en of je bij de drie laureaten behoort. 
 • De officiële prijsuitreiking vindt plaats in december 2022. Hier krijgen de drie laureaten de kans om hun onderzoek te presenteren aan het grote publiek. 
 • Lees er gerust het uitgebreide wedstrijdreglement op na voor alle details.

Contact

Je kan ons altijd mailen voor verdere vragen.