Brochure 'Research at Ghent University: Watch Innovation Unfold'

De Engelstalige brochure 'Research at Ghent University: Watch Innovation Unfold' presenteert aan de hand van visueel aantrekkelijke feiten en cijfers het track record van UGent-onderzoek en het onderliggend beleid. Ideaal om de interesse van diverse stakeholders te prikkelen, nieuwe deuren te openen voor samenwerking en de profilering van onze onderzoeksgemeenschap en haar activiteiten te bevorderen.

Ontvangt u buitenlandse gasten? Gaat u op buitenlandse zending? Organiseert u een congres of event in het kader van onderzoek? Bestel (een beperkte oplage) gratis exemplaren via het webformulier.

De brochure werd opgemaakt als compacte, uitvouwbare city map maar wie wil kan ook een (ongevouwen) elektronische versie downloaden.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Cel Kwaliteit en Beleid
aoc@UGent.be