Kwaliteit van het onderwijs van de universiteit

Alle Vlaamse universiteiten en hogescholen worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De instellingsreview gaat na of de instelling op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voert, met inbegrip van de regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen.

Instellingsreview 2022

In het najaar van 2022 vindt aan de UGent de volgende instellingsreview plaats. In deze periode zal een internationaal samengestelde commissie twee locatiebezoeken brengen aan de UGent: 1) een verkennend locatiebezoek op 11 oktober 2022 dat zal focussen op het grondig leren kennen van de instelling en 2) een verdiepend locatiebezoek van 12 tot en met 14 december 2022 waarin de commissie de implementatie van het onderwijsbeleid en de kwaliteitsborging binnen de instelling zal onderzoeken.

Een belangrijk onderdeel van de instellingsreview is de Kritische Reflectie. Elke instelling dient ten laatste zes weken voor het verkennend locatiebezoek van de commissie een Kritische Reflectie aan de NVAO te bezorgen. Voor de UGent is de indiendatum vastgelegd op 15 juli 2022. Het document kun je hier raadplegen. 

Instellingsreview 2016

Op 11 september 2017 kreeg de UGent een positief oordeel in het kader van de Instellingsreview.

De Kritische Zelfrectie 2016 kun je hier nalezen.

Onderstaande rapporten van de NVAO bevatten de resultaten:

Rankings

Lees meer over de rankings op deze pagina.

Bijlagen