Infrastructuur

In en rond de BlueBridge incubator baat UGent Power-Link een microgrid uit.

Deze infrastructuur staat ter beschikking voor onderzoeksgroepen binnen en buiten UGent, voor dienstverlening aan bedrijven, en voor onderwijs (bijv. masterproeven).

Op de parking van de BlueBridge incubator zijn enkele pv-installaties en kleine windturbines geïnstalleerd, samen goed voor ca. 15kW piekvermogen. Dankzij deze variëteit aan decentrale bronnen, een batterijbank en de aanwezigheid van drie Sunny island omvormers kan een microgrid uitgebouwd worden. In het microgrid kunnen verschillende lasten opgenomen worden. Zo kunnen de elektrische laadpalen, maar ook de E-Cube, een nul-energieproefgebouw, aan het microgrid gekoppeld worden. Afhankelijk van de vraag en het aanbod van de hernieuwbare bronnen (zon en wind) wordt energie meteen verbruikt door de lasten of gestockeerd in de batterijbank. Deze infrastructuur demonstreert de werking van een microgrid, laat toe de complementariteit van verschillende decentrale bronnen uit te testen en biedt de mogelijkheid te experimenteren met demand side management.