Kennisdomeinen

Concreet ligt de nadruk op:

  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie: op grote en kleine schaal
  • Energiesystemen: elektrische en thermisch
  • Blauwe energie: i.e. energiewinning op zee
  • Monitoring van energieproductie-eenheden