UGent IOF SET

UGent IOF

Het IOF-valorisatieconsortium 'Duurzame energietechniek' focust op alle technologische aspecten van duurzame energie. Ontwikkeling en commercialisatie van ontluikende energietechnieken vormen middellange termijndoelstellingen van SET. De nadruk ligt hierbij sterk op de duurzaamheid van de technologieën, wat ruimer is dan enkel hernieuwbare energiebronnen.

SET richt zich in eerste instantie naar de duurzame productie van (thermische, mechanische of elektrische) energie, bv. elektrische energieproductie uit zon- of windtoepassingen en het gebruik van biobrandstoffen en biomassa. Daarnaast wordt de distributie van energie behandeld, bv. de integratie van hernieuwbare energie in het elektrische distributienet en het energietransport. Het rationeel energiegebruik in diverse sectoren, zoals in gebouwen en in industriële omgevingen, is een volgende focus; en tenslotte vormt ook de opslag van energie, wegens het actueel en valoriseerbaar potentieel, een onderwerp dat het consortium aansnijdt.

Door het verenigen van onderzoeksgroepen uit verschillende domeinen wordt een geïntegreerde aanpak geboden en worden industrieel-technologische totaalconcepten als nieuwe opportuniteiten voor de (A)UGent geïdentificeerd. Bovendien biedt de inbedding van het consortium in het Oostendse wetenschapspark Greenbridge, met het energiekennisplatform Power-Link als hefboom, een strategisch en valorisatiebevorderend perspectief voor de instelling.