Danna Oomen

Danna OomenDanna Oomen ontving haar Msc in de Klinische en Gezondheidspsychologie in 2018 aan de Universiteit van Leiden, na het afronden van haar onderzoeksstage en thesis (Beating overeating: training inhibitory control to reduce food intake and food cue sensitivity) aan de University of Oxford onder supervisie van Prof. Elaine Fox. Daarnaast heeft zij zes maanden stage gelopen in de gespecialiseerde GGZ op de afdeling angststoornissen, PsyQ Den Haag. Momenteel zit zij in het eerste jaar van haar doctoraat onder leiding van Prof. Roeljan Wiersema. Haar proefschrift is gericht op ‘De zelf in autisme’. Met haar onderzoek wil zij onze kennis op het gebied van zelfreferentiële verwerking in autismespectrumstoornis vergroten en onderzoeken hoe dit zich verhoudt tot problemen in zelf-ander onderscheid, Theory of Mind (ToM) en het dagelijks sociaal functioneren. Om dit te bestuderen zal zij gebruik maken van neuro-imaging technieken zoals EEG en fNIRS.

 

E-mail: