Samenstelling opleidingscommissies

In de opleidingscommissies van de faculteit zetelen zowel studenten als ZAP en AAP. Deze vertegenwoordigers worden door de faculteitsraad aangeduid, nadat zij zich via een geijkte procedure kandidaat gesteld hebben. Het mandaat van de studentleden bedraagt één academiejaar.

Contact

FDO
Bart Vandecasteele
Bart.Vandecasteele@UGent.be, tel. 09 264 6360