Masterproef

Studenten kunnen bij de Vakgroep Orthopedagogiek terecht voor de begeleiding van een masterproef op het gebied van disability studies, gedrags- en emotionele stoornissen, drugmisbruik en migratie en transculturalisering.

Het promotorschap kan worden opgenomen door  Prof. dr. Geert Van Hove, Prof. dr. Wouter Vanderplasschen, Prof. dr. Stijn Vandevelde,  Prof dr. Sarah De Pauw, Prof. dr. Claudia Claes, dr. Elisabeth De Schauwer, dr. Inge Van de Putte, dr. Clara De Ruysscher, dr. Olivier Collins, dr. Sara Rowaert en dr. Inge Blockmans.

Daarnaast kunnen de assistenten en onderzoekers aan de vakgroep mee instaan voor de begeleiding en opvolging van de masterproef.

Bij het begin van elk academiejaar worden de mogelijke thesisonderwerpen kenbaar gemaakt aan studenten 1e Master Orthopedagogiek.

Meer informatie over de praktische en administratieve afspraken inzake het maken en indienen van de masterproef kan teruggevonden worden op de website van de Facultaire Diest Onderwijsondersteuning (FDO).

Meer informatie over het proces van het schrijven van de masterproef kan teruggevonden worden in de studiefiches:

 

Heb je zelf een voorstel of idee voor een masterproef, stuur deze dan door naar