Start Horizon 2020-project "SMOOTH"

(24-01-2022)

De Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek neemt, samen met organisaties uit acht andere Europese landen, deel aan het SMOOTH-project (Educational Common Spaces. Passing through enclosures and reversing inequalities). Aan het onderzoek, dat zal worden uitgevoerd van 2021-2024, zullen ongeveer 50 onderwijsinstellingen deelnemen. Deze instellingen zullen casestudies uitvoeren om te onderzoeken of en hoe "educational commons" kunnen werken als katalysator voor het aanpakken van ongelijkheden.

Het project wil open ruimtes creëren voor democratisch burgerschap en experimenteren met nieuwe manieren van denken en doen op basis van gelijkheid, samenwerking, collectieve creativiteit, delen en zorg, met de nadruk op de collectieve constructie van kennis om de interculturele en intergenerationele dialoog en sociale integratie te versterken.

Daartoe zullen casestudies worden ontwikkeld aan de hand van een verscheidenheid aan methodologieën. Bovendien zullen de casestudies zo worden ontworpen dat de actieve deelname van kinderen wordt vergemakkelijkt. Zij zullen een bijdrage leveren door de activiteiten mee te ontwerpen, de onderwerpen van de activiteiten te bepalen en zelfs veldwerk en interviews uit te voeren. 

Tegelijkertijd zal het project leerkrachten en opvoeders  samenbrengen om te leren en een gemeenschap op te bouwen. Ten slotte maakt het project een transversale, interdisciplinaire analyse van de rol van educatieve commons om beleidsmakers nieuwe, innovatieve en efficiëntere instrumenten aan te reiken voor het voorstellen van nieuw beleid om kinderen en volwassenen beter te betrekken bij het ontwikkelen van een veiliger en veerkrachtiger economisch, politiek en sociaal model van Europa.

Promotoren: Prof. Rudi Roose, Prof. Lieve Bradt
Onderzoekers: Juno Tourne, dr. Jochen Devlieghere