Community sports for AT-risk youth: innovative strategies for improving personal development, health and social CoHesion | CATCH

CATCH | Community sports for AT-risk youth: innovative strategies for improving personal development, health and social CoHesionCATCH is een interdisciplinair en interuniversitair Strategisch Basisonderzoek tussen de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (UGent) en de onderzoeksgroep Sport & Society (Vrije Universiteit Brussel). Vanuit de drie respectievelijke onderzoekslijnen van het project (gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie), legt het onderzoek zich toe op de centrale onderzoeksvraag: 'Wat zijn de werkzame factoren van een buurtgebonden sportaanbod die bijdragen tot sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (14-25 jaar), en op welke wijze kunnen deze toegepast worden binnen bestaande buurtsportpraktijken?'. Het vierjarig onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), beoogt zowel impulsen te geven aan onderzoek alsook praktijk en beleid.
De Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek draagt bij tot het uitwerken van de onderzoekslijn sociale cohesie, door onder meer volgende vragen voorop te stellen: (1) Welke invullingen van sociale cohesie vinden we terug in de buurtsportpraktijken?; (2) Hoe dragen buurtsportinterventies bij tot sociale cohesie?; (3) Welke rol krijgt/heeft (buurt)sport in het versterken van sociale cohesie?

Promotor(en): Prof. Rudi Roose, Prof. Lieve Bradt
Onderzoekers/contact: Shana Sabbe