Zevende Kaderprogramma | 7KP

7KP | Zevende Kaderprogramma

Het Europees 7de kaderproject "Social Innovation: Empowering the Young (SocIEtY) for the Common Good" vertrekt vanuit het theoretische raamwerk van de Capabilities Approach, waarbij de kennisbasis waarop beleid en praktijk ten aanzien van “maatschappelijk kwetsbare” jongeren steunen, wordt geëxploreerd zowel op nationaal als regionaal niveau. Hierbij is vooral aandacht voor de mate waarin het perspectief van jongeren zelf resoneert in deze kennisbasis.

Het lokale onderzoeksluik werd uitgebouwd binnen de context van het systeem leren en werken in Gent. Dit is een case study met strategisch belang om kennis te genereren rond the capability for education (het vermogen tot onderwijs, met name wat leren zinvol/waardevol maakt voor jongeren) van maatschappelijk kwetsbare jongeren, aangezien dit onderwijssysteem wordt gezien als het residu van het watervalsysteem en problemen blootlegt van sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren.

In ons participatief biografisch onderzoek binnen het systeem leren en werken, zoomen we vanuit een multi-actor perspectief in op de onderwijscarrière, de ervaringen en de aspiraties van “maatschappelijk kwetsbare” jongeren. We proberen aan de hand van een aantal succesvolle en een aantal moeizame trajecten een zicht te krijgen op hun hulpbronnen en op hoe pedagogische praktijken van onderwijs – en welzijnsactoren kunnen bijdragen tot het realiseren van het vermogen tot leren en aldus ook het recht op leren optimaliseren.

Promotor(en): Rudi Roose
Onderzoekers/contact: Caroline Vandekinderen
Website: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=about