Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Professioneel
Schenking van roerende goederen

Een schenking van roerende goederen is een overeenkomst waarbij een schenker een bepaald vermogen overdraagt aan de begunstigde en hierdoor onherroepelijk de beschikking over dat vermogen afstaat. 

Een dergelijke schenking is wellicht de eenvoudigste manier om de UGent te steunen. Het is niet verplicht om voor dergelijke schenkingen een notariële akte op te maken, dus in de praktijk gebeurt dit zelden. Je hebt zelfs geen schriftelijk bewijs van schenking nodig, hoewel dit met het oog op eventuele bewijsvoering wel aangewezen is. Vooral als er voorwaarden, lasten en/of bepaalde modaliteiten aan je schenking verbonden zijn.

Soorten roerende goederen

Roerende goederen worden meestal geschonken via een handgift of bankgift: 

 • Bij een handgift schenk je geen geld, maar roerende voorwerpen aan de UGent. Bvb: effecten (aandelen), juwelen, schilderijen, boeken,... Die laatste komen doorgaans terecht in de musea of bibliotheken van de UGent.
  Wil je een handgift doen? Neem dan contact op met het Universiteitsfonds om de praktische zaken te bespreken.
 • Bij een bankgift schrijf je geld of gedematerialiseerde effecten van je bankrekening over op die van de Universiteit Gent.
  Wil je een bankgift doen? Dan kan dat op het rekeningnummer IBAN: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB).
Fiscaliteit

Bedrijven of vennootschappen kunnen tijdens het aanslagjaar 2014 maximaal 500.000 euro schenken aan de Universiteit Gent of maximaal 5% van hun belastbare winst.(Art. 200 WIB92).

Wil je een bewijs van je schenking? Dan zend je best een brief met je intentie tot schenking. Hiervoor kan je desgewenst volgend briefsjabloon gebruiken. De schenking van roerende goederen, andere dan geld, zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Wil je een schenking van roerende goederen doen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: universiteitsfonds@UGent.be of op het nummer 09 264 83 32. Zeker wanneer het deze gevallen betreft, is overleg aangewezen:

 • de waarde van de bank- of handgift heel groot is.
 • je de schenking wil opnemen in een notariële akte. In dit geval neemt de Universiteit Gent de notariskosten op zich.
 • je bepaalde voorwaarden, lasten en/of modaliteiten aan je schenking wil verbinden.
Schenking van onroerende goederen

Bij een schenking van onroerende goederen schenk je in naam van je bedrijf of vennootschap een eigendom, of het vruchtgebruik ervan, aan de Universiteit Gent. Je kan daarbij (net als bij een schenking van roerende goederen) al dan niet bepaalde voorwaarden, lasten en/of andere modaliteiten aan de schenking koppelen.

Voorwaarden voor een schenking van onroerende goederen:

 • Bij schenking van een onroerend goed is een notariële schenkingsakte vereist.
 • Het Bestuurscollege van de UGent moet zich akkoord verklaren met de schenking.
 • Wordt de schenking aanvaardt, dan draagt de UGent de notariële kosten.

Wil je een schenking van onroerende goederen doen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: universiteitsfonds@UGent.be of op het nummer 09 264 83 32.

Fiscaliteit

De schenking van onroerende goederen is niet fiscaal aftrekbaar.

Fonds

Je kan ervoor kiezen om met een bijdrage één van onze specifieke fondsen te steunen of er zelf één op te richten en daar een naam naar keuze aan te koppelen (jouw naam, de naam van je bedrijf of vereniging, de naam van iemand die je wil gedenken,...).

Voorbeeldfondsen

Fonds “Prijs Marianne De Leenheer (PDF)
Fonds “Gabriële De Waele
Fonds “Lucien Deconinck
Fonds “Prof. Frans Wuytack
Fonds “Marthe Versichelenfonds

Fonds op naam

Het oprichten van een eigen fonds biedt je bedrijf, vereniging of vennootschap verschillende mogelijkheden. Je kan de kennis van een universitaire discipline bevorderen, een prijs in het leven roepen, studenten de middelen geven om verder te studeren,... Naast de mogelijke bestemming van je fonds, bepaal je ook zelf de manier waarop het kapitaal van het fonds opgebouwd wordt. Het kan bijvoorbeeld in één keer gestort worden of gespreid over verschillende jaren, jij bepaalt wat er met de interesten van het kapitaal gebeurt,...

De concrete modaliteiten van je fonds worden beschreven in een huishoudelijk reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Bestuurscollege van de UGent.

Het financieel beheer van jouw fonds gebeurt door de Universiteit Gent. Het wetenschappelijk beheer wordt toevertrouwd aan een beheerscomité.

Leerstoel

Je kan ervoor kiezen om met een bijdrage één van onze specifieke leerstoelen te steunen of er zelf één op te richten en daar een naam naar keuze aan te koppelen (jouw naam, de naam van je bedrijf of vereniging, de naam van iemand die je wil gedenken,...).

Voorbeelden van leerstoelen

Franqui leerstoel        
Olympische Leerstoel IBL "Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge"g
Leerstoel Amnesty International   
Leerstoel Charles Vermeersch        
Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis van de Wetenschappen        
Leerstoel Karel Geirlandt

Erkende leerstoel op naam

Een erkende leerstoel wordt opgericht op basis van een structurele schenking en biedt studenten, alumni en het ruimere publiek een unieke kans om aan de UGent les te krijgen van befaamde, internationale academici. Bovendien kan een erkende leerstoel de synergie tussen theorie en praktijk versterken.

Doel

Erkende leerstoelen maken het de UGent mogelijk om zich te positioneren als belangrijke actor binnen de evoluerende kennismaatschappij en een betrokken instelling binnen een internationale innoverende context. Ze creëren immers sterke partnerschappen en confronteren de academische kennis met fundamentele maatschappelijke uitdagingen.

Naamgeving

De schenker kan in overleg met de Universiteit Gent een naam aan de leerstoel toekennen. De naamgeving kan zowel verwijzen naar een persoons- of bedrijfsnaam. Ook een thematische verwijzing of een combinatie van bedrijfs- en thematische naam is mogelijk.

Vorm

Een erkende leerstoel kan zowel thematische onderzoeks-, onderwijs-, als dienstverleningstopics behandelen.

Promotorschap
 

Een erkende leerstoel wordt toegewezen aan één UGent promotor/woordvoerder die tot het ZAP kader behoort.

Aanwending en looptijd

Hoe de geschonken middelen precies worden aangewend en binnen welke tijdspanne dat gebeurt, wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de UGent.  

Onderzoekscentrum
Je kan ervoor kiezen om met een bijdrage één van onze onderzoekscentra te steunen of er zelf één op te richten en daar een naam naar keuze aan te koppelen (jouw naam, de naam van je bedrijf of vereniging, de naam van iemand die je wil gedenken,...).

Voorbeeld van een onderzoekscentrum

Etty Hillesum Onderzoekscentrum    
Vandemoortele centre “Lipid Science and Technology”

Onderzoekscentrum op naam

Een onderzoekscentrum op naam biedt onze meest getalenteerde onderzoekers extra financiële middelen om baanbrekend universitair onderzoek te voeren. 

De concrete modaliteiten van jouw onderzoekscentrum worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de UGent.

In een latere fase wordt een intern reglement uitgewerkt voor de oprichting van jouw onderzoekscentrum.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik een fiscaal attest krijgen?
  U ontvangt uw fiscaal attest in maart volgend op het jaar van uw gift, op tijd voor uw belastingaangifte.
 • Ik vind mijn fiscaal attest niet meer, kan ik een duplicaat krijgen?
  Ja, dat kan! Stuur een mail met uw naam en adres naar universiteitsfonds@UGent.be en wij zorgen ervoor.
DEEL VIA
Wat hebben we gerealiseerd?