Prof. dr. Annelore Deprez

Professor verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

 

Annelore.Deprez@UGent.be    

 

Journalism studies
Sourcing
Nieuwswijsheid
Factchecking
Sociale media

 

Annelore Deprez is deeltijds professor aan de vakgroep Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent. Ze doceert in tweede bachelor het vak ‘journalistieke nieuwsgaring en -productie’. Haar onderzoeksexpertise binnen journalism studies betreft mediarepresentatie, sourcing en framing. In haar doctoraatsonderzoek ‘Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers: een longitudinale framing- en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada’ (2008) ontwikkelde ze een meetinstrument voor longitudinaal framingonderzoek.

Naast docent is ze ook hoofd onderzoek van de onderzoeksgroep Communicatie, Media en Design, aan Arteveldehogeschool Gent. Binnen deze onderzoeksgroep worden diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd, onder andere met betrekking tot ‘nieuwswijsheid van jongeren en factchecking’, ‘fake news’, ‘digitale stress’ en ‘nieuwsbeleving bij jongeren’.

Ze is auteur van diverse artikels in readers en tijdschriften zoals Journalism Studies, European Journal of Communication en Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. 

Biblio