dr. Joyce Stroobant

Onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

dr. Joyce Stroobant

 

joyce.stroobant@ugent.be     |     +32 9 264 97 85     |     @Joyce_Stroobant     |     SvdJ

 

Gezondheidsnieuws
Brongebruik
Inhoudsanalyse
Biomediatisering
Gatekeeping

 

Joyce Stroobant studeerde in 2014 summa cum laude af als Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics aan de Universiteit Gent, waarna ze zich in 2015 als doctoraatsonderzoekster aansloot bij het Center for Journalism Studies onder begeleiding van promotor prof. dr. Karin Raeymaeckers. Haar onderzoek focust op journalistiek brongebruik in gezondheidsnieuws, waarbij ze bijzondere aandacht besteedt aan uitdagingen die gesteld worden door steeds toenemende digitalisering van het nieuwsaanbod en de daarmee gepaard gaande informatie-overvloed. Gezien de focus op gezondheid is ze ook lid van de onderzoeksgroep Health, Media & Society. In haar onderzoek hanteert Joyce methoden zoals kwantitatieve inhoudsanalyse, computationele methoden en kwalitatieve diepte-interviews. Joyce wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken over online gezondheidsnieuws en fake nieuws voor academische en niet-academische publieken.

 

Biblio