Online en offline politieke participatie en attitudes bij Belgische jongvolwassenen

(14-07-2021) Om inzicht te krijgen in hoe het gesteld is met de politieke participatie bij Belgische jongvolwassenen, bevroeg imec-mict-UGent 720 jongeren tussen 18 en 30 jaar over hun online en offline activisme en hoe ze staan tegenover politiek en media.

Met deze studie trachtten we in kaart te brengen hoe jonge Belgische burgers deelnemen aan verschillende vormen van politieke participatie, zoals het bijwonen van gemeenteraden, protesteren of het delen van een politieke post op sociale media. Daarom werd een online survey verspreid onder 720 jongeren. De resultaten tonen aan hoe zij op diverse manieren hun stem laten horen rond maatschappelijke kwesties, zowel online als offline. Sociale media spelen ook duidelijk een belangrijke rol in het politiek engagement van jonge Belgen en bovendien rapporteerden ze voornamelijk positieve attitudes rond sociale media als politieke tool. De studie vond ook hoe de meerderheid van de respondenten zich bekwaam voelt om politiek te participeren, al hinken sociale risicogroepen (zoals personen uit lage inkomensgezinnen) hier achterop. Tenslotte tonen onze resultaten hoe heel wat jongvolwassenen zich kunnen vinden in een flexibel idee van burgerschap, waarbij ze zelf kunnen kiezen hoe ze omgaan met en zich uitspreken over sociale en politieke kwesties. Terwijl een groot deel van de respondenten het er wel over eens is dat elke burger een rol te spelen heeft in onze samenleving, lijkt de manier waarop men die rol invult voornamelijk een persoonlijke keuze. Deze individuele, flexibele visie op burgerschap sluit ook aan bij de centrale kenmerken van sociale media, die jongeren toelaten zich te informeren en te uiten over onderwerpen die hen interesseren (denk aan klimaat, #MeToo of Black Lives Matter). Het is dan ook belangrijk om als samenleving, en vanuit een beleidsperspectief, aandachtig te blijven voor deze innovatieve invullingen van jong burgerschap.

Download het volledige rapport hier

Meer informatie? Contacteer Cato Waeterloos