VACATURE – Fulltime doctoraatsstudent 'De genetwerkte familie in een smarthome context. Een onderzoek naar privacy praktijken, normen en data-gedreven technologie'

(27-01-2022) Volgende functie (m/v/x) is vacant: een doctoraatsbeurs (1+3 jaar) over “De genetwerkte familie in een smarthome context. Een onderzoek naar privacy praktijken, normen en data-gedreven technologie.” onder begeleiding van Prof. dr. Ralf De Wolf.

Over het project

De voorbije jaren is al heel wat inkt gevloeid over het online privacy management gedrag van jongeren op sociale media. Hoe privacy wordt onderhandeld binnen het gezin en hoe (jonge) kinderen hierbij worden betrokken is minder onderzocht. Nieuwe data-gedreven technologieën vinden nu ook hun weg naar de thuiscontext (bv. Intelligent Personal Assistants, smart toys, of tracking technologie). De dataficatie van jeugd en ouderschap, alsook de aanwezigheid van nieuwe technologieën als socialisatieagenten roept heel wat vragen op met betrekking tot privacy en surveillance. In dit project zal een theoretisch kader ontwikkeld worden dat toelaat complexe privacy problemen te analyseren. Vervolgens zal deze theorie toegepast worden in de studie naar de privacy praktijken en normen van hedendaagse families in een smarthome context. Het empirische luik zal bestaan uit een etnografische studie bij gezinnen en hun gebruik van data-gedreven technologieën, waarbij aandacht besteed zal worden aan individuele privacy praktijken, negotiaties tussen gezinsleden en in welke mate kinderen vrij spel/surveillance ervaren.

Inhoud van de functie

Je zal ingeschakeld worden in dit project als onderzoeker. Je ontwikkelt een theoretisch kader, voert studies uit, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot, neem je deel aan de dagelijkse werking van de betrokken onderzoeksgroep (imec-mict-UGent) en de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een masterdiploma in Communicatiewetenschappen. Andere masteropleidingen komen eveneens in aanmerking (bv. Sociologie, Culturele Studies, Sociaal-Culturele Antropologie) indien je voldoende kennis van het onderzoeksdomein en relevante onderzoekservaring hebt, bijvoorbeeld in het kader van een masterproef. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
 • Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent in staat om zelfstandig een onderzoeksproject op te volgen en in overleg bij te sturen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ervaring met (digitaal) etnografisch onderzoek, interviews en focusgroepen zijn aanbevolen.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden).
 • Je bent in staat om academische en praktische kennis te combineren en te valideren.
 • Je bent communicatief en kan goed in teamverband werken, en toont tegelijkertijd een grote mate van creativiteit, zelfstandigheid en zin voor initiatief.
 • Ervaring met jeugd(werk) is een pluspunt.

Aanbod

Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar (1 + 3 jaar). Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 april 2022.

Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. Je werkt in ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan!

Procedure

Indien je geïnteresseerd bent, gelieve voor 28 februari 2022 volgende documenten door te mailen naar jobs.mict@ugent.be met duidelijke vermelding van ‘Vacature doctoraatsbeurs – De genetwerkte familie in een smarthome context’ in het onderwerp:

 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreide CV
 • Een kopie van je diploma’s
 • Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bvb. een paper, een scriptie)

Voor bijkomende informatie over het project kunt u contact opnemen met promotor Ralf De Wolf.

Meer informatie over de onderzoeksgroep MICT is te vinden op www.mict.be