VACATURE - doctoraatsbursaal

(04-02-2021) Inschrijven voor 31/03/2021 - Contract van bepaalde duur

Functieomschrijving

Het betreft een positie van doctoraatsbursaal gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent in het kader van een interdisciplinair onderzoeksproject Nieuwsmedia en meervoudige natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960).Promotoren Bruno De Wever (Vakgroep Geschiedenis) en Daniël Biltereyst (Vakgroep Communicatiewetenschappen). Het project onderzoekt de rol van nieuwsmedia in Vlaamse en Belgische natievormingsprocessen in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960). Via beleidsanalyse, inhoudsanalyse en kritische discoursanalyse van geschreven pers, radio- en filmjournaals levert het project een bijdrage aan natievormingsonderzoek in naoorlogs Vlaanderen en de rol van nieuwsmedia hierin.

 • Je voert een onderzoek naar beleid, de inhoud en het discours van een selectie van Vlaamse kranten en de Vlaamse nieuwsuitzendingen op de openbare radio m.b.t. natievorming.
 • Je werkt samen met postdoctoraal onderzoeker Gertjan Willems (Vakgroep Communicatiewetenschappen) die de Belgavox-actualiteiten onderzoekt en samen met de promotoren leiding geeft aan het project.
 • Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht.
 • De onderzoeker bereidt de studie zelf voor en staat in voor het bronnenonderzoek, de dataverzameling en -analyse die uitmondt in een doctoraatsproefschrift.
 • Je rapporteert over de resultaten in wetenschappelijke tijdschriften en op conferenties.
 • Je bent betrokken bij de werking van de Vakgroep Geschiedenis.

Functieprofiel

 • Je bent houder van een masterdiploma geschiedenis of communicatiewetenschappen. Houders van een masterdiploma van aanverwante opleidingen komen in aanmerking als ze mediahistorisch onderzoek hebben verricht .
 • Je beschikt over uitstekende onderzoekscapaciteiten die blijken uit studieresultaten en publicaties.
 • Je bent bereid binnen een interdisciplinair team te functioneren.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van hedendaagse geschiedenis en hebt aantoonbare affiniteit met het onderzoeksdomein.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend en hebt een goede taalvaardigheid in het Frans en het Engels.

Solliciteren

Via mail naar Bruno.DeWever@UGent.be (met Nieuwsmedia en meervoudige natievorming in naoorlogs Vlaanderen in de onderwerpregel).

 • Je motiveert je belangstelling voor deze functie in een korte brief.
 • Je voegt een curriculum vitae en andere relevant materiaal zoals puntenlijsten en diploma’s toe.