Vier uitdagende challenges zijn de kers op de taart bij masterstudenten Nieuwe Media & Maatschappij

(23-06-2021) Net als de voorbije jaren schotelden echte bedrijven en organisaties onze studenten uit de afstudeerrichting ‘Nieuwe Media & Maatschappij’ aan het begin van het academiejaar een prikkelende uitdaging voor.

Na de theorie die ze vorig jaar kregen in het vak ‘innovatie-onderzoek’, tackelden ze dit jaar hun uitdaging door hun kennis rond innovatie-onderzoek in de praktijk om te zetten. Ze kregen doorheen het academiejaar de tijd om zich in te lezen in het onderwerp, en een wetenschappelijk onderzoeksplan, bestaande uit een mix van passende onderzoeksmethodes, uit te denken en uit te voeren. Zo bekwamen en presenteerden ze op het einde van dit jaar een, onderbouwd maar creatieve uitgewerkt, communicatiedoel en interfacedoel.

We probeerden hieronder de essentie van deze challenges even toe te lichten. Meer uitgebreide informatie kan je hier vinden

VRT CHALLENGE: Hoe kan de VRT zich positioneren in een veranderende nieuwsomgeving?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, trachtte deze groep studenten op basis van verschillende methodes (oa. expert interviews, scenarioanalyse, SWOT analyse, persona’s, …) een antwoord te vinden op twee specifiekere onderzoeksvragen, nl. ‘welke uitdagingen kenmerken de huidige nieuwsomgeving en hoe kan de VRT inspelen op deze uitdagingen vanuit zijn rol als publieke omroep’, en ‘hoe maakt een nieuwsconsument gebruik van de verschillende nieuwskanalen en hoe kan de VRT hen een optimale nieuwservaring bieden?’.

Als communicatiedoel voerden ze een scenario-analyse richting 2030 uit, op basis van de assen: ‘data-ownership’ en ‘personalisatie’. Deze twee onzekerheden vormden de basis voor vier kwadranten, nl. VrtGO, VrtIT, VrtWE en VrtME. Ze kozen ervoor te focussen op ‘VrtME’, waar hyperpersonalisatie en data in het bezit van de gebruiker komen. Op basis van deze inzichten creëerden ze een app (‘de dataportefeuille’) die focust op de personalisatie van nieuws. Het biedt de eindgebruikers de mogelijkheid om zelf te bepalen wie zijn of haar persoonlijke data te zien krijgt.

VRT

VANDEN BROELE CHALLENGE: Hoe kunnen we het welzijn van ouderen in de toekomst (2050) verbeteren binnen thuiszorg en woonzorgcentra?

Om een antwoord op deze vraag te verlenen werd het afgelopen academiejaar een multimethodisch onderzoek uitgevoerd met verschillende onderzoeksstappen. Deze hebben in grote lijnen geleid tot het bereiken van de twee doelstellingen: enerzijds aan de hand van een scenario-analyse die de ouderenzorg in 2050 in kaart brengt en zo ook de verschillende trends blootlegt die verband houden met het welzijn van ouderen in 2050. Deze scenario-analyse leidde tot vier scenario’s, nl. ‘zorgpersoneel alias de eenzaamheidsverdelger’, ‘intersectorale innovaties’, ‘care it yourself’ en ‘ouderenzorg op automatische piloot’, op basis van de assen rond bestrijding van eenzaamheid (stijging vs daling) en intersectorale samenwerking (stijging vs daling). Anderzijds leidde dit ook tot het ontwikkelen van de ‘design criteria toolbox’.

De scenario-analyse is een interessante publicatie voor vaktijdschriften, maar organisaties kunnen ook de scenario’s aanwenden bij het adviseren van lokale besturen rondom deze thematiek. De toolbox omvat verschillende design criteria waarmee men rekening dient te houden bij productontwikkeling en -vormgeving in de toekomst. Het is de bedoeling dat ontwikkelaars de toolbox kunnen aanwenden als handig reflectie-instrument in hun prototype fase. Daarom werd de toolbox ontworpen in de vorm van een gebruiksvriendelijk kaartspel. Op die manier kunnen de kaarten functioneren als een soort van checklist met ‘must haves’, ‘nice to haves’, etc. De toolbox helpt om gebreken te ontrafelen, maar probeert ook de positieve eigenschappen van de innovatie aan het licht te brengen.

Vandenbroele

DESIGN MUSEUM CHALLENGE: Hoe kunnen we met een next-generation interface cultuurparticipatie verhogen bij unserved audiences?

Met deze vraag daagde Design Museum Gent de studenten uit. Als communicatiedoel werkten de studenten persona’s uit voor unserved en served audiences. Deze waren gebaseerd op desk research, expert-interviews en een survey. Om in het bijzonder de unserved audiences (‘traditionele Tim’ en ‘Onverschillige Olivier’) te overtuigen tot cultuurparticipatie, ontwikkelden ze Story Walks, een drieledige interface die de museumervaring van jongvolwassenen moet verbeteren.

Story Walks bestaat uit een levensgrote cilinder, een wegwijzer en een infopad. De cilinder kan bij aanvang van het museumbezoek betreden worden om enkele richtinggevende vragen te beantwoorden. Op basis van deze antwoorden, wordt een gepersonaliseerde route ontwikkeld die de bezoeker doorheen het museum leidt. De route wordt aan de hand van een armband, dienende als wegwijzer, getoond door te trillen wanneer je in de buurt van een aanbevolen object bent. Daar wordt tot slot relevante informatie verschaft aan de hand van een touchscreen infopad.

Deze interface werd gecreëerd op basis van een mixed-method approach, waarbij de noden van de doelgroep tijdens het volledige onderzoeks- en ontwikkelingsproces werd betrokken.

design museum
Foto: Story Walks

 

STOLP CHALLENGE: Hoe kunnen kinderen tussen 9-11 jaar via een nieuwe interface meer zeggenschap krijgen over hun smartphone?

Het einddoel van deze challenge bestond erin om kinderen beter met hun smartphone te laten omgaan, door hen meer zeggenschap te geven. Zo denken deze kinderen zelf beter na over hun eigen gedrag en communiceren ze hier openlijk over met hun ouders.

Om dit einddoel te bereiken hielden deze studenten het vergrootglas boven de wereld van kinderen en hun smartphonegebruik. Aan de hand van zelfgecreëerde, op onderzoek gebaseerde, persona’s (Speelvogel Sep, Sociale Sofie, Zelfstandige Zoe, Cinemafan Cyriel) ontwikkelden ze twee prototypes voor gezinnen met verschillende opvoedingsstijlen en gewoontes.

 

Enerzijds is er een educatieve game gemaakt voor gezinnen waar de communicatie wat stroever verloopt. Door opdrachten en interactie tussen de spelers ontstaat er een conversatie die de (digitale) leefwereld van ouders en kinderen dichter bij elkaar brengt. Anderzijds werd de digitale scheurkalender, Tubby (‘technological Buddy’) ontwikkeld, die gezien kan worden als een gezamenlijk scherm voor het hele gezin. Het is de bedoeling dat dankzij de verschillende features (weetjes, dagelijkse moppen, randomizer van activiteiten), ouders en kinderen het individuele gebruik van de smartphone vermijden en inzetten op meer quality time en open gesprek.

 stop challenge

stop 2