mobileDNA: algemene voorwaarden en privacy policy

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en privacy policy voor mensen die gebruik maken van de onderzoeksapplicatie mobileDNA.

MobileDNA is een onderzoeksapplicatie ontwikkeld door de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en CommunicatieTechnologieën (imec-mict-UGent) met als doel inzicht  geven in je smartphonegebruik. MobileDNA geeft je aan de hand van cijfermateriaal en grafieken inzicht in je gebruik, zoals bijvoorbeeld het aantal notificaties dat je ontvangt en een lijst met je vijf meestgebruikte applicaties. Daarnaast geeft mobileDNA ook een ‘mobiele diagnose’, door bijvoorbeeld na te gaan of je een geconditioneerde gebruiker bent (~ Reageer je onmiddellijk op een notificatie?) en of je een mobiel bioritme vertoont (~ Gebruik je dagelijks je smartphone via eenzelfde patroon?).

Onderzoeksgroep mict is verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent en aan imec, een onafhankelijke onderzoeksinstelling binnen de schoot van de Vlaamse overheid. Mict voert diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten, met een uitgesproken focus op de gebruiker in een digitale (communicatie)omgeving.

Gebruikmaken van de applicatie mobileDNA doe je volledig uit vrije wil. Door deze applicatie te gebruiken werk je vrijwillig mee aan het wetenschappelijk onderzoeksproject mobileDNA waarbij volgende rechten en plichten gelden. Deze rechten en plichten gelden ook voor (toekomstige) onderzoeksprojecten waarvoor mobileDNA wordt gebruikt. Door gebruik te maken van de applicatie ga je akkoord met deze voorwaarden.

Privacy

Imec VZW, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Leuven, en UGent met maatschappelijke zetel te St. Pietersnieuwsstraat 33, 9000 Gent, zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van je gegevens.

Imec en UGent verwerken jouw gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ) en de Belgische  Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

We garanderen dat je privacy zal worden gerespecteerd. De data worden steeds minstens gepseudonimiseerd en de gegevens worden op een hoog aggregatieniveau verwerkt, waardoor het redelijk onmogelijk zal zijn om individuele personen te identificeren in de publicaties.

Data uit deze studie zal enkel opgeslagen worden in functie van (1) inzicht jouw eigen gebruik (2) technische ondersteuning van de applicatie.

Indien, onder buitengewone omstandigheden, incidentele bevindingen gevonden worden, zullen deze op een confidentiële wijze meegedeeld worden aan de gebruiker.

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

MobileDNA is een onderzoeksapplicatie ontwikkeld door de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en CommunicatieTechnologieën (imec-mict-UGent) met als doel inzicht geven in je smartphonegebruik. MobileDNA geeft je aan de hand van cijfermateriaal en grafieken inzicht in je gebruik, zoals bijvoorbeeld het aantal notificaties dat je ontvangt en een lijst met je vijf meest gebruikte applicaties. Daarnaast geeft mobileDNA ook een ‘mobiele diagnose’, door bijvoorbeeld na te gaan of je een geconditioneerde gebruiker bent (~ Reageer je onmiddellijk op een notificatie?) en of je een mobiel bioritme vertoont (~ Gebruik je dagelijks je smartphone via eenzelfde patroon?).

Als mobileDNA-gebruiker verzamelen en verwerken we allerhande gegevens over jouw smartphonegebruik (gebruiksgegevens), waaronder:

 • de namen van de applicaties die je opent op mijn smartphone
 • wanneer en hoe lang je applicaties gebruikt
 • waar je een applicatie gebruikt in het geval dat je locatie op de smartphone aanstaat
 • het ontvangen van meldingen (of notificaties), waarbij de inhoud van het bericht niet geregistreerd wordt, maar wel de naam van de applicatie die de notificatie stuurt
 • je type smartphone
 • het percentage dat je batterij geladen is

Indien je het online dashboard wenst te gebruiken, vragen we ook jouw e-mailadres.

Voor het overige verzamelt mobileDNA geen persoonsgegevens van jou, zoals je naam, geboortedatum, adres of leeftijd.

MobileDNA houdt GEEN INHOUD van je gebruik bij en weet dus NIET:

 • de internetadressen, browseractiviteit of URLs die je bezoekt
 • wat je binnen een applicatie doet
 • de inhoud van berichten, e-mails, agenda, notificaties of andere inhoud
 • beelden, foto’s, video’s, geluidsopnames of elke andere inhoud

 

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of organisaties die toegang zullen hebben tot jouw gegevens om zo misverstanden te voorkomen. Alle hieronder opgelijste personen hebben slechts toegang op een strikte “need-to-know” basis. De toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

 • Onderzoekers verbonden aan imec-mict-UGent die betrokken zijn bij het wetenschappelijk onderzoeksproject mobileDNA. Zij krijgen inzicht in de gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van alle mobileDNA-gebruikers, in zo verre dit vereist is om de technische ondersteuning van de app te kunnen waarborgen.
 • Onderzoekers verbonden aan de Universiteit Gent, die van de app gebruik maken in hun onderzoek. Zij krijgen inzicht in de gepseudominiseerde gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die ze zelf rekruteren. Indien onderzoekers aan de Universiteit Gent mobileDNA gebruiken voor hun eigen onderzoek zullen gebruikers een aparte consent gevraagd worden specifiek voor de doeleinden van dit onderzoek.
 • Studenten verbonden aan de Universiteit Gent die gebruik maken van de mobileDNA-applicatie in hun eigen onderzoek. Zij krijgen inzicht in de gepseudominiseerde gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die ze zelf contacteren/rekruteren. Indien studenten aan de Universiteit Gent mobileDNA gebruiken voor hun eigen onderzoek zullen gebruikers een aparte consent gevraagd worden specifiek voor de doeleinden van dit onderzoek.
 • Organisaties en bedrijven waar we mee samenwerken binnen onderzoeksprojecten die gebruik maken van de mobileDNA-applicatie. Zij krijgen inzicht in de gepseudominiseerde gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die ze zelf rekruteren. Bedrijven hebben geenszins toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die zij niet zelf gerekruteerd hebben.
 • Service providers zoals de ontwikkelaar van het online dashboard.

Gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn

Imec en UGent hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen, die zijn geïncorporeerd in interne information security documenten, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Je verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databank gedurende de duurtijd van het project. De gegevens zullen worden opgeslagen gedurende de duurtijd van 5 jaar. De data worden steeds minstens gepseudonimiseerd en de gegevens worden op een hoog aggregatieniveau verwerkt, waardoor het niet mogelijk zal zijn om individuele personen te identificeren in de publicaties. Na 5 jaar worden je gegevens geanonimiseerd.

Jouw rechten

Jouw gebruik van mobileDNA is vanzelfsprekend vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig door (1) de applicatie uit te schakelen door op de schuiver naast ‘Smartphonegebruik bijhouden’ te tikken of (2) de applicatie te verwijderen. Door de applicatie te verwijderen wis je ook je unieke gebruikers-ID, die gelinkt is aan jouw device. Het verwijderen van de applicatie betekent niet dat de reeds verzamelde gebruikersdata automatisch verwijderd wordt.

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens van jouw persoonlijk profiel in onze bestanden te kunnen inkijken, te laten corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Dit kan via een eenvoudig schriftelijk verzoek (mobileDNA@ugent.be), waarbij we jouw aanvraag zonder redelijke vertraging trachten te verwerken.

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je verzamelde gegevens. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar mobileDNA@ugent.be of per post naar imec-mict-UGent, t.a.v. mobileDNA, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen. Door je gegevens te verwijderen worden deze vernietigd en dus ook niet meer gebruikt als geanonimiseerde gegevens op groepsniveau.

We vragen je op dat moment wel een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt. Je kan hierbij de gegevens die je niet wenst mee te delen onzichtbaar maken, maar jouw naam moet wel zichtbaar blijven. Als je geen kopie van je identiteitskaart kan of wil toevoegen, kan je een persoonlijke afspraak maken bij mobileDNA, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent voor de uitoefening van jouw rechten.

Contact

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het emailadres mobileDNA@ugent.be, of op volgend adres: imec-mict-UGent, t.a.v. mobileDNA, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Indien je een klacht hebt over het verwerken van jouw persoonsgegevens door mobileDNA, kan je de Data Protection Officer van imec-mict contacteren via privacy@imec.be. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en / of het Vlaams Comité van Toezicht.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien deze verklaring aangepast wordt, zal via de app melding van gemaakt worden en de gewijzigde verklaring beschikbaar gesteld worden.

Voor meer informatie over hoe Imec VZW omgaan met persoonsgegevens, klik hier. Voor meer informatie over hoe Universiteit Gent omgaan met persoonsgegevens, bezoek de website.