Uitreiking CSL Award

(24-09-2021)

Op de proclamaties op 17 september heeft de faculteit voor het eerst de “Community Service Learning-award” (ter waarde van 250 euro) uitgereikt. Deze nieuw award gaat naar de studenten die het beste en (door de betrokken partnerorganisatie) meest gewaardeerde CSL-eindproduct hebben afgeleverd. Daarnaast wordt er ook een “eervolle vermelding” gegeven aan de studenten die als tweedes en derdes uit de selectie gekomen zijn.

 De CSL-award ging dit jaar naar de twee studenten Sociologie Fien Dewancker en Maaike Knibbe voor hun CSL-opdracht voor het Stedelijk Agentschap voor Inburgering en Integratie in Gent in het CSL-vak “Social Demography and Health Sociology”.

 Dit stedelijk agentschap is verantwoordelijk voor het aanbieden van advies en begeleidingen aan personen van vreemde herkomst en geeft advies en ondersteuning in functie van een inclusief en gecoördineerd integratiebeleid. Ze doet dit in de vorm van inburgeringstrajecten en via vormingen en begeleidingen. Via hun deelname aan het CSL-vak “Social Demography and Health Sociology” hebben deze twee studentes een concreet meetinstrument ontwikkeld dat door het stedelijk agentschap ingezet zal worden voor haar vormingen die gericht zijn op het leren omgaan met discriminerende uitspraken.

De eervolle vermeldingen gingen naar:

  •  de studenten Politieke Wetenschappen Falke De Sager, Daphne Siozos en Julie Mahieu, voor hun CSL-opdracht bij 11.11.11 in het CSL-vak “Community Service Learning: werkcollege politieke wetenschappen”. Zij hadden de opdracht om een checklist voor genderintersectionaliteit op te stellen die 11.11.11 kan gebruiken voor haar projecten in de Filipijnen
  •  de studenten Communicatiewetenschappen Charissa Mestdagh, Eva Dossche, Evelien Tempelaere, Joyce De Schamphelaere, Pauline Traest en Rikki Haelewyn voor hun CSL-opdracht bij de Oost-Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in het CSL-vak “Strategische Communicatiechallenges”. Zij hadden de opdracht om uit te zoeken hoe de Oost-Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij het best een nieuw investeringsfonds op de markt kan brengen.

Voor meer info over Community Service Learning en de betrokken vakken aan onze faculteit, kan je terecht op: https://www.ugent.be/ps/nl/opleidingen/educatieve-master/community-service-learning.htm#WatisCommunityServiceLearning (CSL).