Studieplekken en vergaderlokalen

 • 147 studieplekken zonder reservering
 • De 7 vergaderlokalen kunnen door studenten en medewerkers van UGent gereserveerd worden. Reserveren kan enkel online .  Je kan max. 30 dagen op voorhand reserveren en max. 3u/persoon per dag, 12u/persoon/week.  Wend je tot psbib@ugent.be of de bibliotheekbalie bij aanvragen die niet binnen deze voorwaarden vallen.

  Bij reservatie geef je een geldig UGent-mailadres op (eindigend op @ugent.be). Kies gewenste lokaal, datum, uur en grootte. Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail waarmee je eventueel kan annuleren.

  OPGELET: bij aankomst in het lokaal moet aanwezigheid bevestigd worden binnen de 30 minuten na de start van de reservatie. Zoniet, vervalt de reservatie volledig.  Gebruik de QR-code binnen in het lokaal.

  Elk lokaal is voorzien van een grote monitor waarop je je scherm kan delen om in groep te werken. HDMI-kabels zijn verkrijgbaar aan de balie.

  Opgelet: de vergaderlokalen zijn NIET bedoeld voor individueel studeren. Bij gebruik van de lokalen door één persoon, kan de reservatie door de medewerkers ingetrokken worden. Vergaderingen en groepswerk krijgen dus steeds voorrang.

 • Lees het reglement zeker na.
 • De vergaderlokalen zijn genoemd naar de volgende personen die een betekenis hebben voor onze faculteit.
  • August Van den Brande (1930-2020) was hoofdbibliothecaris van de UGent en hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
  • Els De Bens (1940- ) is Professor Emeritus in Media and Communicatiewetenschappen.
  • Frieda Saeys (1948-2007) was hoogleraar in de Communicatiewetenschappen.
  • Marte Versichelen (1917-2015) was de eerste vrouwelijke gewoon hoogleraar aan de UGent.
  • Denis McQuail (1935-2017) was een belangrijk Brits onderzoeker in de studies rond Massacommunicatie.
  • Gerard Mortier (1943-2014) was artistiek leider van de Belgische opera en is ere-doctor van de UGent.
  • Fatima Mernissi (1940-2015) was een Marokkaanse feministische sociologe.
 • De leeszaal is genoemd naar Helmut Gaus (1942- ), Professor Emeritus van de vakgroep Politieke Wetenschappen.