Buitenlands verblijf voor onderzoek voor masterproef of vak (veldwerk)

Veel studenten verblijven een tijdje in het buitenland voor onderzoek. Het is noodzakelijk dat je je verblijf registreert en de nodige voorbereidingen treft.

OPGELET - Reisadvies UGent CORONA

Op dit moment krijgt geen enkele student van de Universiteit Gent nu al de toestemming om volgend academiejaar naar het buitenland af te reizen in het kader van de studies. Een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag of de toekenning van een beurs zijn momenteel allemaal voorwaardelijk.

Enkel door een expliciete mededeling van de crisiswerkgroep actueel@ugent.be dat je mag vertrekken, kan je op termijn toestemming krijgen.

Ugent beleid naar het buitenland voor studenten

Online uitwisseling

Door de crisis en de reisbeperking wordt uitzonderlijk online uitwisseling voor stage/onderzoek toegestaan. Hiervoor wordt de reeds afgekeurde uitwisselingsaanvraag weer goedgekeurd en je uitwisseling via curriculumonderdeelrealisatie gekoppeld aan het stage- of onderzoeksvak. Contacteer rio.psw@ugent.be en je promotor.

Contact en informatie

 • Overleg altijd eerst met je promotor of lesgever. over je onderzoeksverbljf. 
 • Lees de informatie op UFORA van je opleiding.

Registratie van buitenlandse onderzoeksverblijven in kader van je opleiding:

 • in oasis (uitwisselingsaanvraag) - korte uitleg in handleiding 4 op UFORA Welcome Abroad
 • verblijf linken aan het vak masterproef, veldwerk of een bepaald opleidingsonderdeel via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
   • Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement. Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere.
   • uiterlijk 2 maand voor vertrek of vroeger bij beursaanvraag
   • contacteer rio.psw@ugent.be om je aanvraag te bekijken
 • eventueel masterproefovereenkomst
 • richtlijnen op UFORA Welcome Abroad - handleiding 5 "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw"

Voorbereiding:

 • Richtlijnen op UFORA Welcome Abroad "handleiding 5 - richtlijnen stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw"
 • Naar het Zuiden - voorbereiding en debriefing door UCOS
 • Veiligheid: raadpleeg de reisadviezen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vraag advies bij je opleidingsverantwoordelijke. Bij twijfel kan je  contacteren. Bij onveilige situaties wordt een virtuele mobiliteit aangeraden (exchange@home).

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen:

 • Informatie op de International Days - Study Abroad en informatiemomenten faculteit
 • Overzicht Buitenlandse stages, Vlir beurzen, ...
  • aanvragen beurzen meestal jaar voordiendeadlines begin maart (binnen en buiten EU)
  • aanvragen beurzen tijdens jaar van uitwisseling:
   • binnen EU: begin oktober
   • buiten EU: een tweede oproep bij het begin van het academiejaar met deadline 1/12/2021
  • beursaanvraag betekent uiteraard ook een tijdige registratie uitwisselingsaanvraag in OASIS (zie richtlijnen hierboven)
 • Op Sharepoint kan je een ruim overzicht vinden van het aanbod voor stages, studies, onderzoek, summer schools,...

Tijdens en na je verblijf

 • Blijf in contact met je promotor of de lesgever. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoling. en de inhoud van je onderzoek.
 • Volg de richtlijnen zoals vermeld in het stappenplan van je specifiek beurzenprogramma.
 • We raden aan om na je verblijf een attest van verblijf op te laden in OASIS/uitwisselingsaanvraag/documenten wanneer je in het buitenland verblijft zonder beurs.

Meer richtlijnen verblijf zonder beurs

Getuigenissen en ervaringen van studenten

- verhalen over onderzoek in het buitenland