Publications

Conference papersPrevious releasesForthcoming releases

 

Conference papers

 

Previous releases

 

20112010200920082007200620052004200320022001

 

2011

 • BLOCK, T. STEYVERS, K., OOSTERLYNCK, S., REYNAERT, H., DE RYNCK, F., When strategic plans fail to lead. A complexity acknowledging perspective on decision-making in Urban Development Projects. The case of Kortrijk (Belgium). In: European Planning Studies, Vol. 19.

2010

  • BLOCK, T., GOEMINNE, G., PAREDIS, E., CRIVITS, M., Toekomst  voorstellen. Over exploratieve scenario's voor Vlaams steden en gemeenten. In: Burger, Bestuur en Beleid, Vol.6, No.3, pp.241-252.
  • REYNAERT, H., STEYVERS, K. (eds.), De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Vanden Broele, Brugge. ISBN: 978 90 4960 347 2.

REYNAERT, H., STEYVERS, K., VERHELST, T. (eds.), De gemeente- en provincieraad: meer dan ritueel mopperen en legitimeren? Vanden Broele, Brugge. ISBN: 978 90 4960 328 1.

 • STEYVERS, K., Political Branding in Cities. The Decline of Machine Politics in Bogotá, Naples and Chicago. Book review. In: Local Government Studies, Vol.36, Issue 5, pp.715-717.
 • STEYVERS, K., REYNAERT, H., BLOCK, T., VERHELST, T., Partying and Cocooning. No Paradox for Mayoral Recruitment in Belgium. In: Lex Localis. The Journal of Local Self-Government, Vol.8, No.3, pp.203-226.
 • VAN ASSCHE, J., VANDEWIELE, D., REYNAERT, H., Private huurmarkt en lokaal woonbeleid. In: Behoorlijk wonen: een lokale wegwijzer. Vanden Broele, Brugge. ISBN: 9789085847601.
 • VAN ASSCHE, J., VANDEWIELE, D., REYNAERT, H., Lokale participatie in profiel: de Eeklo case. In: Praktijkgids Personeels- en Organisatiemanagement Lokale Besturen. Kluwer, Mechelen.
 • VAN ASSCHE, J., BLOCK, T., REYNAERT, H., Can community indicators live up to their expectations? The case of the Flemish city monitor for liveable and sustainable urban development. In: Applied Research in Quality of Life.
 • DEZEURE, K., DE RYNCK, F., REYNAERT, H., ACKAERT, J., STEYVERS, K., WAYENBERG, E., Burgerparticipatie in de stad(sorganisatie), een stand van zaken. Gent/Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.
 • DE CEUNINCK, K., STEYVERS, K., VALCKE, T., Op zoek naar het vlindereffect. Een handleiding voor literatuuronderzoek in de politieke wetenschappen. Vierde, herziene uitgave. Leuven, Acco, 260p. ISBN: 978 90 334 8272 4.
 • STEYVERS, K., WAEYENBERG, E., REYNAERT, H., Van millefeuille tot boekske? Recept van de interne Vlaamse staatshervorming. In: Burger, bestuur en beleid, Vol. 6, Issue 4.
 • DE CEUNINCK, K., Opgeruimd staat netjes? Fusies en alternatieven voor de bestuurlijke verrommeling. In: Burger, bestuur en beleid, Vol. 6, Issue 4.
 • VALCKE, T., Live and let die? Welke toekomst voor de Vlaamse provincies? In: Burger, bestuur en beleid, Vol. 6, Issue 4.

 

2009

 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., VAN BEVER, E. (eds.), Van dorpsstraat tot Straatsburg. Europeanisering van de lokale besturen. Brugge, Vanden Broele, ISBN:978 90 4960 092 1.
 • VAN BEVER, E., STEYVERS, K., REYNAERT, H., ACKAERT, J., Lijst zocht vrouw. In: Binnenband, Issue 61, pp.21-23.
 • VAN ASSCHE, J., REYNAERT, H., Woonbehoeften van 20 doelgroepen in de Gentse bevolking. In: Kwalon, Vol.42, Issue 3, pp.32-38.
 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., PILET, J.-B., DELWIT, P. (eds.), Local political leadership across Europe: town chief, city boss or loco president? Brugge & Baden Baden, Vanden Broele & Nomos, 411p. ISBN: 978 90 8584 937 7.
 • PASSEMIERS, R., STEYVERS, K., REYNAERT, H. (eds.), The impact of  ombudsmen. Brugge, Vanden Broele. ISBN: 978-90-8584-936-0.
 • STEYVERS, K., REYNAERT, H., BLOCK, T., Team work or territorial war? In: Public Management Review, Vol. 12, Issue 1, pp.11-31.
 • DEZEURE, K., DE RYNCK, F., VAN ASSCHE, J., REYNAERT, H., STEYVERS, K., WAYENBERG, E., ACKAERT, J. (eds.), Burgerparticipatie in Gent: een overzicht van de evolutie en participatie- arrangementen (1977-2009). Gent, Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.
 • DE RYNCK, F., REYNAERT, H. (eds.), Gentse lezing Frank Beke en Sas Van Rouveroij. Politieke partijen: brug tussen burger en lokale politici? Brugge, Vanden Broele.
 • COPUS, C., CLARK, A., REYNAERT, H., STEYVERS, K., Minority parties and independent politics beyond the mainstream. Fluctuating fortunes but a permanent presence. In: Parliamentary Affairs, Vol.62, Issue 1, pp.4-18.
 • VAN LIEFFERINGE, H., STEYVERS, K., Family matters? Degrees of family politicization in political recruitment and career start of mayors in Belgium. In: Acta Politica, Vol.44, Issue 2, pp.125-149.

 

2008

 • VALCKE, T., BLOCK, T., DE CEUNINCK, K., REYNAERT, H., Tactisch steekspel of tijdverspilling? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse steden. In: Res Publica, 2008, Vol.4.
 • STEYVERS, K., BERGSTROM, T., BACK, H., BOOGERS, M., DE LA FUENTE, J.M., SCHAAP, L., From princeps to president? Comparing local political leadership transformation. In: Local Government Studies, Vol.34, Issue 2, pp.131-146.
 • VALCKE, T., DE CEUNINCK, K., REYNAERT, H., STEYVERS, K., Leadership, governance and legitimacy at an intermediate government level: the case of Belgian governors. In: Local Government Studies,Vol.34, Issue 2, pp.245-265.
 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., BLOCK, T. (eds.), Stijloefening of stratego? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies. Brugge, Vanden Broele, 2008, 187p. ISBN: 97890-8584-849-3
 • STEYVERS, K., REYNAERT, H., DE CEUNINCK, K., VALCKE, T., All politics is local, partisan or national? Local lists in Belgium. In: Farewell to the party model? Independent local lists in East and West European countries, 2008; pp.164-194. ISBN: 9783531156873
 • REYNAERT, H., STEYVERS, K. (eds.), Gemeentelijk management in Vlaanderen op koers?, 2008, pp.13-50. ISBN: 978 90 8584 865 3
 • DEVOS, C., REYNAERT, H., VERLET, D., Lijstvorming op lokaal vlak: het spannende voorspel van de electorale strijd. In: Tussen kiezer en hoofdkwartier, 2008, pp.47-72. ISBN: 978-90-5487-459-1.
 • BLOCK, T., VAN ASSCHE, J., REYNAERT, H., VANDEWIELE, D., Percepties over participatie in Vlaamse centrumsteden. Burgers aan het woord!? In: Samenleving en Politiek, Vol.15, Issue 5, pp.20-27.
 • DE RYNCK, F., REYNAERT, H. (eds.), De elektronische overheid is dood! Leve de elektronische overheid? Over web 2.0 en co-creatie in de digitale gemeente. Brugge, Vanden Broele, 32p. ISBN: 978 90 8584 901 8.
 • DE BRUYNE, P., OOSTERLYNCK, S., BLOCK, T., Sociale innovatie als basis voor stadsontwikkeling? Grootschalige stadsprojecten versus sociale stadsvernieuwing in Gent. In: Planologisch Nieuws, Vol.28, Issue 3, pp.18-33.
 • STEYVERS, K., Op zoek naar het vlindereffect: richtlijnen voor literatuuronderzoek in de politieke wetenschappen. Leuven, Acco, ISBN: 9789033476518.

 

2007

 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., DELWIT, P., PILET, J.-B., (eds.), Local Political Leadership in Europe. Town Chief, City Boss or Loco President? Brugge, Vande Broele, 2007, 411p. ISBN 978 90 8584 937 7
 • REYNAERT, H., (ed.), De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge, Vanden Broele, 2007, 260p.
 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., DELWIT, P., PILET, J.-B., (eds.), Towards DIY-Politics? Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe. Brugge, Vande Broele, 2007, p. 978 908584 484 6
 • REYNAERT, H., SCHRAM, F., VALCKE, T., WAYENBERG, E., Nieuwe griffels, schone leien? De Vlaamse provincies uitgedaagd. Brugge, Vanden Broele, 2007, 213p. ISBN 978 908584 552 2
 • BLOCK, T., VAN ASSCHE, D., VANDEWIELE, D., DE RYNCK, F., REYNAERT, H., Steden op koers. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden. Brugge, Vanden Broele, 2007, 440p. ISBN 978 90 8584 512 6

 

2006

 • REYNAERT, H., (ed.), Naar een versterkte lokale en provinciale democratie. Brugge, Vanden Broele, 2006, 130p. ISBN 90 8584 367 7
 • REYNAERT, H., DOBBELAERE, B., De gemeente ont(k)leed. Brugge, Vanden Broele, 2006, 82p. ISBN 90 8584 287 5
 • REYNAERT, H., VAN DE WALLE, S., VERLET, D., Naar een DJ-Overheid? Burgers en hun overheid. Brugge, Vanden Broele, 2006, 250p. ISBN 90 8584 232 8
 • DE CEUNINCK, K., DEVOS, C., REYNAERT, H., VALCKE, T., VERLET, D., Le vote obligatoire en Flandre. Une analyse à l'échelle locale. Les Cahiers du CEVIPOL, 2006, n° 1, 26p.
 • FIERS, S., REYNAERT, H., (red.), Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht. Tielt, LannooCampus, 2006, 203p. ISBN 90 209 6249 3

2005

 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., DELWIT, P., PILET, J.-B., (eds.), Revolution or Renovation. Reforming Local Politics in Europe. Brugge, Vanden Broele, 2005, 643p. (Comparative Local Politics, I) ISBN: 90 5946 983 6
 • REYNAERT, H., (ed.), Nieuwe vormen van bestuur. Brugge, Vanden Broele, 2005, 238p. ISBN 90 8584 017 1
 • VERLET, D., REYNAERT, H., DEVOS, C., Burgers in Vlaamse grootsteden. Tevredenheid, vertrouwen, veiligheidsgevoel en participatie in Gent, Brugge en Antwerpen. Brugge, Vanden Broele, 2005, 173p. ISBN 90 5946 927 5

 

2004

 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., VERLET, D., (eds.), Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak. Brugge, Vanden Broele, 2004, 144p. ISBN 90 5946 672 1

 

2003

 • REYNAERT, H., STEYVERS, K., (eds.), Het gemeente- en provinciedecreet:gerealiseerde ambities? Brugge, Vanden Broele, 2003, 202p. ISBN 90 5946 321 8

 

2002

 • REYNAERT, H., DEVOS, C., (eds.), Het kerntakendebat in Vlaanderen. Brugge,Vanden Broele, 2002, 180p. ISBN 90 5753 969 1

 

2001

 • REYNAERT, H., DEVOS, C., (red.), Uitdagingen voor de 21ste eeuw. Brugge, Vanden Broele, 2001,190p. ISBN 90 5753 475 4
 • REYNAERT, H., (red.), Verslagboek Lokale en Provinciale Politiek (2000). Brugge, Vanden Broele, 2001, 126p. ISBN 90 5753 475 4

 

For orders, see the website of Vanden Broele publishers

 

Forthcoming releases

 • BLOCK,T., GOEMINNE, G., PAREDIS, E., CRIVITS, M. (2010), Toekomsten voorstellen. Over exploratieve scenario’s voor Vlaamse steden en gemeenten. In: Burger, Bestuur & Beleid (accepted).
 • BLOCK, T., VAN ASSCHE, J., REYNAERT, H. (2010), Une méthode participative pour mesurer la durabilité urbaine. In: MAILLEFERT, M., PETIT, O., ROUSSEAU, S., Ressources, territoires, patrimoines et développement durable, Ouvrage Peter Lang, Collection Ecopolis (in press).
 • VAN ASSCHE, J., BLOCK, T., REYNAERT, H. (2010), Can community indicators live up to their expectations? The case of the Flemish city monitor for liveable and sustainable urban development. In: Applied Research in Quality of Life  (accepted).