Doelstellingen

De Master in de EU-studies heeft als doel praktisch en wetenschappelijk inzicht te bieden in de evolutie en dynamiek van de Europese Unie en in het bijzonder inzicht bij te brengen in de processen, instituties en dimensies die deze ontwikkeling bepalen. Bijzondere aandacht gaat naar de beleidsdomeinen waarbinnen de Europese Unie actief is en de betreffende besluitvorming. Het buitenlands optreden (in brede zin) van de EU komt uitgebreid aan bod.

Kennis: Grondig inzicht in de politieke wetenschappen en andere disciplines van belang voor de studie van de EU (Europees recht, internationale economie, ...). Kennis van de ontwikkeling en actuele dynamiek van de Europese instellingen. Kennis van de voornaamste politieke en sociale actoren en stromingen in de Europese staten en hun invloed op de EU-besluitvorming. Goede kennis van de theorievorming over Europese integratie.

Vaardigheden: Verbanden leggen wat betreft de interdependentie van de kennis-eindtermen. Correct hanteren van de belangrijkste onderzoeksmethoden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in verband met alle aspecten van de EU. Vaardigheden in het omzetten van theorieën, concepten, modellen en onderzoeksdata naar een relevante en heldere rapportering.

Attitudes: Kritisch-reflexieve houding, bewust zijn van de rol en relevantie van de EU en EU-studies. Relativeringsvermogen en leergierigheid.

Meer informatie doelstellingen en eindtermen, eindcompetenties van de opleiding, inhoud van en praktische informatie over de opleiding en de inhoud van de vakken:

link naar de studiegids Master EU studies