Working Paper Series

CST has its own series of working papers. Unpublished papers are publicly accessible in PDF-format.

2011


Van Rossem, R.,
Meekers, D., & Gage, A.J. (2011), Female autonomy and female genital mutilation in Egypt. CST Working Paper (Vol.1): Ghent University, Centre for Social Theory.


M&SS Working papers

De Grande, H., De Boyser, K., Vandevelde, K. & Van Rossem, R. (2010). Transitions from academia to industry: how doctorate holders fit in? Working paper (Vol. 8): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- en Structurele Sociologie.

Van Rossem, R. (2008). Vrouwelijke anatomie en vrouwenbesnijdenis in Egypte. Resultaten van de EDHS2005, Working paper (Vol. 7): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- en structurele Sociologie & Onderzoeksgroep Sociale Demografie.  Published as:          Van Rossem, Ronan. "Vrouwelijke autonomie en vrouwenbesnijdenis in Egypte, 2005", in Eeckhaut, Mieke C. W.; Van de Putte, Bart; Van Rossem, Ronan, and De Bruycker, Trees, reds. Het sociaal-demografisch perspectief. Gent: Academia Press; 2010; pp. 265-312.


Van Rossem, R.
, & Meekers, D. (2008). Social approval and condom use with casual partners among youth in Cameroon, 2002-2003, Working paper (Vol. 6): Ghent University, Department of Sociology, Tulane University, Department of International Health and Development, University School of Public Health and Tropical Medicine.

Van Rossem, R.
, & Gage, A. J. (2007). The effects of female genital mutilation on the onset of sexual activity and marriage in Guinea, Joint working paper (Vol. 5): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- & Structurele Sociologie & onderzoeksgroep Sociale Demografie.  Published as:          Van Rossem, Ronan and Gage, Anastasia J. "The effects of female genital mutilation on the onset of sexual activity and marriage in Guinea." Archives of Sexual Behavior. 2009; 38(2):178-185.

Van Tuyckom, C.
(2007). Een roze eiland in de ocean van de reguliere sport. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-integrerende werking van de Gay Games, Joint working paper (Vol.4): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- en structurele Sociologie & Onderzoeksgroep Sociale Demografie. Published as:  Van Tuyckom, Charlotte. "Een roze eiland in de oceaan van de ‘reguliere’ sport? De voordelen van Gay Games participatie belicht vanuit de sociale identiteitstheorie." Tijdschrift voor Sociologie. 2009.

Berten, H. & Van Rossem, R.
(2007). A case of reciprocal determinism. HIV/AIDS knowledge and sexual risk behavior among adolescents in Flemish secondary schools, Joint working paper (Vol.3): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- & Structurele Sociologie & onderzoeksgroep Sociale Demografie. Published as:  Berten, Hans and Ronan Van Rossem. "Doing worse but knowing better: an exploration of the relationship between HIV/AIDS knowledge and sexual risk behaviour among adolescents in Flemish secondary schools ." Journal of Adolescence. 2009; 32:1303-1319.

De Bruycker, T. (2006). Selection versus structure. Explaining family type differences in contact with close kin, Joint working paper (Vol.2): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- en structurele Sociologie & Onderzoeksgroep Sociale Demografie.  Published as:  De Bruycker, Trees. "Selection Versus Structure Explaining Family Type Differences in Contact With Close Kin." Journal of Family Issues. 2008.

Van Rossem, R.
, Vermande, M., Baerveldt, C., & Völker, B. (2007). Social capital in the classroom. A study of the individual and collective effects of social capital on school adjustment, Joint working paper (Vol. 1): Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Macro- en structurele Sociologie & Onderzoeksgroep Sociale Demografie.