Gebruiksruimte in Antwerpen - Studie naar de wenselijkheid en haalbaarheid

Onderzoeksperiode

2004

Financiering

Europese Unie

Onderzoeker

Cas BARENDREGT (Instituut voor Verslavingsonderzoek)
Tom DECORTE
Philippe JANSSENS (ISD)

Sleutelwoorden

Antwerpen, gebruiksruimte

Abstract

Opzet van het onderzoek

In opdracht van het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) werkt het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) in Rotterdam aan een studie omtrent de wenselijkheid en de haalbaarheid van een gebruiksruimte voor harddruggebruikers in de stad Antwerpen. Het onderzoek zal resulteren in een rapport dat o.m. de volgende punten behandelt:

Omgevingsanalyse van de bestaande drugsscene (o.a. De Coninckplein en omgeving): soort drugsscene, Aantal gebruikers dat in aanmerking zou komen voor toegang tot een gebruiksruimte, draagvlak bij druggebruikers, buurtbewoners, hulpverleningsinstellingen, overheden.

Literatuurstudie: resultaten van evaluaties van andere gebruiksruimten, met aandacht voor locatie, positieve en/of negatieve effecten op buurt, druggebruikers, drughandel; inschatting van het risico op aanzuigende werking; haalbare doelstellingen; uitvoeringsmodaliteiten, enz.

Randvoorwaarden naar inplanting van een gebruiksruimte in Antwerpen: welk type locatie (woonbuurt versus grootstedelijke en meer anonieme plek, centrale versus afgelegen plek, sociale controle versus overlast voor omwonenden,?) gestaafd met (voor- en nadelen van) inplantingen van bestaande gebruiksruimten.

Randvoorwaarden naar uitvoering en infrastructuur: voorwaarden waar-aan de inrichtende organisatie dient te voldoen, vereisten inzake infrastructuur en inrichting van de ruimte(n), (minimaal) noodzakelijke personele en materiële middelen, aandachtspunten voor de te voeren communicatie met betrokkenen enz.

Aanbevelingen aangaande voornoemde punten.

Taak van het ISD

Op vraag van het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) maakt het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) een overzicht van de wettelijke vereisten en een analyse van de juridische haalbaarheid van de installatie van een gebruiksruimte.

Valorisatie: publicaties en lezingen

BARENDREGT, C. & RODENBURG, G. (2004). Een gebruiksruimte in Antwerpen: wenselijk en haalbaar? Rotterdam: IVO. Eindrapport