Haalbaarheidsstudie naar gebruiksruimtes in België

Onderzoeksperiode

2017

 

Financiering

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

 

Onderzoekers

Louis FAVRIL

Pierre SMITH

Laurens VAN PUYENBROECK

In samenwerking met: Freya Vander Laenen (coördinator - UGent), Brice De Ruyver (UGent), Tom DECORTE (UGent), Jessica De Maeyer (HoGent), Pablo Nicaise (UCL) en Dagmar Hedrich (EMCDDA).

 

Sleutelwoorden

Gebruiksruimtes, haalbaarheid, België

 

Abstract

Schadebeperking strategieën vormen wereldwijd een belangrijke pijler inzake een uitvoerig drugsbeleid. Al vele jaren convergeren Europese landen op een kern van drugsbeleidsopties met als doel schade te beperken, en verschillende Europese landen (bv. Zwitserland, Duitsland, Nederland, Spanje, Noorwegen, Luxemburg, Denemarken en Frankrijk meest recentelijk) hebben gebruiksruimtes geïmplementeerd als een geïntegreerd onderdeel van de bestaande voorzieningen. Ondanks hun goed gedocumenteerde efficiëntie in het behandelen van druggerelateerde schade, blijven gebruiksruimtes controversieel en het gebruik ervan is universeel niet geaccepteerd. Echter, er is wereldwijd steeds meer vraag naar eerste implementaties of een scale-ups. Op dit ogenblik voorziet België deze faciliteiten niet voor zijn drug gebruikende populatie, en onderzoek over dit onderwerp is beperkt tot nationaal niveau. Om deze kennisleemte op te vullen, tracht de huidige studie naar gebruiksruimtes in België de haalbaarheid ervan te onderzoeken in vijf grote steden: Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi.   

 

Valorisatie

VANDER LEANEN, Freya, NICAISE, P., DECORTE, T., DE MAEYER, J., DE RUYVER, B., SMITH, P., VAN PUYENBROECK, L., FAVRIL, L. (2018). Feasibility study on  drug consumption rooms in Belgium. Belgian Science Policy Office (BELSPO).