Masterproef Criminologische Wetenschappen

  • Studenten zoeken vaak Masterproeven van voorgangers op om zich een idee te vormen van de mogelijke thema's voor Masterproeven en van de manier van werken. Om een accuraat beeld te krijgen van welke werken doorgaans als zeer degelijke Masterproeven worden beoordeeld, wordt in deze lijst een opsomming gegeven van enkele Masterproeven van de voorbije academiejaren die zeer hoge scores hebben gekregen.
    Een gouden tip: zoek er eens enkele op en laat je inspireren door de gedegen lay-out, het behoorlijke taalgebruik, de originaliteit, de duidelijke afbakening van de probleemstelling, en/of de doorzichtige en logische structuur van het werk.