Praktijkgerichte vorming: Kinderen in een migratiecontext

(09-02-2021)

Kinderen in een migratiecontext

Reflecties uit de praktijk

4 Webinars voorjaar 2021 op donderdag 16 – 17 uur

 

Wat betekent het om met kinderen in een migratiecontext te werken?

Kinderen in migratiecontextCESSMIR (Centre for the Social Study of Migration and Refugees) organiseert vier Webinars waarin praktijkmensen hun ervaringen delen: een advocaat, directeur Minor-Ndako, trajectbegeleider in deeltijds onderwijs en een huisarts. 

Deze Webinars richten zich tot personen die betrokken zijn bij de ondersteuning van kinderen in een migratiecontext, zoals advocaten, sociaal werkers, opvoeders, voogden, gezondheidswerkers, beleidsmedewerkers en leerkrachten. 

Sessie 1: Recht – 29 april 2021 met Benoit Dhondt, advocaat en vakgroep Europees, Publiek – en Internationaal Recht, UGent

Sessie 2: Psychosociaal Welzijn en Sociaal Netwerk – 6 mei 2021 met David Lowyck, Directeur Minor Ndako

Sessie 3: Onderwijs – 20 mei 2021 met Griet Braeye trajectbegeleider deeltijdsonderwijs en vrijwillig voogd

Sessie 4: Gezondheidszorg – 27 mei 2021 met Stéphanie de Maesschalck, Vakgroep huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent

 

Inschrijving: Inschrijven kan uitsluitend via Eventmanager

https://eventmanager.ugent.be/kindereninmigratie

Na uw inschrijving ontvangt  u een zoomlink