Courses International Public Law / Maritime Institute

Prof. dr. Frank Maes

 • B001695 - K000031 - Diplomatiek recht en multilaterale onderhandelingen [nl]
 • B001765 - Lucht en Ruimterecht [en] i.s.m. Mia Wouters en René Oosterlinck
 • I001571 - Environmental Legislation [en]
 • B001678 - Moot Court Internationaal recht [en]
 • B001429 - Study Trip and Field Trips [en]

Prof. dr. An Cliquet

 • B001699 - Internationaal en Europees Milieurecht [en]
 • B001579 - Internationaal en Europees Biodiversiteitsrecht [en]
 •  C002469 - Law and ethics on conservation of aquatic systems [en]
 • K001259 - Internationaal publiekrecht (pol & soc) [nl]
 • B001700 - Internationaal recht en duurzame ontwikkeling

Prof. dr. Tom Ruys

 • Inleiding tot het Europees en Internationaal recht [nl] i.s.m. Peter Van Elsuwege
 • B001358 - Vreedzame geschillenbehandeling in het internationaal recht [en]
 • B001414 - Het recht der gewapende conflicten [en]
 • B001680 - Moot court recht van de gewapende conflicten
 • B001337 - Internationaal publiekrecht  (rechten) [nl]

Prof. dr. Hendrik Schoukens

 • B001703 - C002275 - Milieurecht

Prof. dr. Klaas Willaert

 • B001361 - Internationaal zeerecht / B001432 - Law of the Sea [en]
 • C002500 - Law of the Sea and Protection of Oceans [en]
 • C003870 - Marine Policy and Governance

Prof. dr. Daan Schalck

 • B001428 - Contemporary Port Problems [en]

Prof. dr. Theo Notteboom, Chair Professor Port of Ghent

 • B001511 - Maritime and Port economics [en]