Overzicht recente onderzoeksprojecten

 • Training Magistraten Milieurecht (2001-2002) - Promotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: FOD Justitie
 • Wetgevingsproject Hinderlijke Inrichtingen (2001-2003) - Copromotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: AMINAL
 • Beleidsruimte voor het voeren van een nationaal milieuproductbeleid (2001-2003) - Promotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: POD Wetenschapsbeleid
 • Navigator Milieurecht (2001-2007) - Promotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: VITO
 • Steunpunt Milieubeleidswetenschappen (2001-2006) - Promotoren: Prof. dr. L. Lavrysen en prof. G. Van Hoorick - Opdrachtgever: Vlaamse regering
 • Implementatie van het Europees milieurecht in Hongarije (2001-2004) - Promotor: Prof. Dr. G. Van Hoorick - Opdrachtgever: Vlaamse Gewest
 • Integratie van het milieubeheersrecht (2001-2005) - Promotor: Prof. Dr. G. Van Hoorick - Opdrachtgever: Vlaamse Gewest
 • Law & Economics en de handhaving van het milieurecht (2002- 2004) - Copromotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: POD Wetenschapsbeleid
 • Milieuwetgeving Havens (2003-2004) - Copromotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: AMINAL
 • Wetgevingsproject Integraal Waterbeleid (2001-2004) - Copromotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: AMINAL
 • Rechtsvergelijkende studie over planbaten en planschade (2004) - Promotor: Prof. Dr. G. Van Hoorick - Opdrachtgever: AROHM
 • Doorlichting hinderbeleid (2005) - Copromotor: Prof. dr. L. Lavrysen - Opdrachtgever: AMINAL
 • Ontwikkeling van een toetsingskader voor de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het beleid inzake de selectieve afvalstromen (2006-2006) - Juridische aspecten - Onderaanneming Agro-Business Consultancy - Opdrachtgever: OVAM
 • SBO-project Environmental enforcement: a comparison of practice in the criminal and the administrative tracks (2007-2011) Promotor: L. Lavrysen - Samen met Centrum voor Economische Studiën (KUL) en Research Group International Research on Criminal Policy (UG) - Opdrachtgever: IWT
 • MRP, Biotechnology for a sustainable economy (Ghent Bio-Economy) (2010-2015) – WP Societal aspects of the carbon negative biobased economy – Law
 • BOF PhD Fellowship: Innovative Legal Instruments for Animal Welfare (2018-2022) - Promotor: Prof. Dr. Geert Van Hoorick
 • opleiding Omgevingsrecht (2019) - Promotor: Prof. Dr. Geert Van Hoorick - Opdrachtgever: Departement Omgeving Vlaams Gewest