Birte Schorpion

Biografie

Birte SchorpionBirte Schorpion werkt als beleidsmedewerkster bij de Deense Vluchtelingen Organisatie, een internationale Niet-Gouvernementele Organisatie, en als praktijkassistente voor het vak Europees en Internationaal Asiel en Migratie Recht en Beleid bij professor Ellen Desmet.

Birte heeft eerst rechten gestudeerd in Leuven en Madrid, en behaalde haar bachelor met een minor in politieke wetenschappen. Nadien verhuisde ze naar Engeland waar ze een LLM in internationaal en Europees migratie recht behaalde aan Queen Mary University of London. Birte assisteerde de beleidsmedewerkster van het EU Sub-Comité van het Britse Hogerhuis met een omvattend onderzoek aangaande niet-begeleide minderjarige kinderen in Europa en ze was stagiaire bij de afdeling rechtsbescherming bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties te Londen.

Als beleidsmedewerkster bij de Deense Vluchtelingen Organisatie volgt Birte de Europese agenda rond migratie, alsook de juridische regelgeving en voorstellen rond migratie, asiel en humanitaire ontwikkelingssamenwerking. Het kantoor te Brussel van de Deense Vluchtelingen Organisatie vormt de brug tussen veldkantoren wereldwijd en de Europese instellingen. Birte vertegenwoordigt de positie van de organisatie en behartigt de belangen van migranten en vluchtelingen bij gesprekpartners in de Europese instellingen.