Geertrui Daem

Biografie

Geertrui DaemGeertrui Daem werkt als juriste voor het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en is ook praktijkassistent aan de Legal Clinic mensenrechten en migratierecht. Zij studeerde Rechten (2003) in Gent en Aix-en- Provence en behaalde bijkomend een Master in Conflict and Development (2004).

Na drie jaar gewerkt te hebben als advocaat, gespecialiseerd in asiel-en migratierecht aan de balie van Antwerpen, verhuisde Geertrui Daem naar Algerije (Algiers) waar ze werkte voor het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR) als Refugee Status Determination Officer.

Daarna nam zij vervangingscontracten waar als juriste bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Belgisch Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen (nu NANSEN vzw). Geertrui Daem werkte ook als zelfstandig consultant voor UNHCR Brussel en verichtte, als nationaal expert, onderzoek voor het rapport “Safe at last”, een vergelijkende studie over subsidiaire beschermingsaanvragen in de EU.

In 2011 verhuisde zij voor één jaar naar Kenia (Nairobi) waar ze aan de slag ging als Resettlement Officer voor UNHCR. Tussen 2012 en 2016 was Geertrui Daem werkzaam als juriste voor het Belgisch Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen (nu NANSEN vzw) waar zij juridisch advies en ondersteuning gaf aan talrijke asielzoekers.

Sinds 2016 is Geertrui Daem werkzaam als juriste voor het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Als experte vreemdelingenrecht, verleent zij juridische ondersteuning en vorming voor lokale overheden, organisaties en nieuwkomers met het oog op een correcte implementatie van het vreemdelingenrecht en asielrecht.