Programma 'Rechten van NBMV in België'

09.00 u    Ontvangst met koffie en registratie

09.30 u    Welkom en inleiding

Bakens

09.50 u    Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen: de confrontatie tussen juridische en pedagogische perspectieven, door Ilse Derluyn (Universiteit Gent / CESSMIR)

10.10 u     Mensenrechten van NBMV, door Ellen Desmet (Universiteit Gent / CESSMIR)

10.30 u     Koffiepauze

11.00 u     Parallelle sessies

A. Minderjarig en niet-begeleid

B. Internationale bescherming

De persoonlijke staat van de NBMV: enkele vraagstukken van internationaal privaatrecht
Jinske Verhellen (Universiteit Gent / CESSMIR)

De specifieke voogdij voor NMBV
Philippe Pede en Elvire Delwiche (FOD Justitie, Dienst Voogdij)

De rechtspositie van NBMV in België: precair evenwicht tussen het handelen in het belang van het kind en het erkennen van diens bekwaamheid
Wendy De Bondt (Universiteit Gent)

NBMV in de praktijk van de DVZ: toegang tot de procedure ‘verzoek om internationale bescherming’ en de Dublin III-verordening
Ruth Meyers en Koen Vandebos (Dienst Vreemdelingenzaken)

NBMV in de Dublin-procedure
Petra Baeyens (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

NBMV in de praktijk van het CGVS
Anja De Wilde (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)

Het hoger belang van het kind als recht in de asielprocedure: uitdagingen vanuit het perspectief van de advocatuur
Benoit Dhondt (Antigone Advocaten)

12.45 u     Lunch

13.45 u     Parallelle sessies

C. Ander verblijfsrechtelijke procedures D. Hefbomen

NBMV, slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel
Patricia Le Cocq (Myria)

NBMV in de praktijk van de DVZ: de bijzondere verblijfsprocedure
Veerle Peters (Dienst Vreemdelingenzaken)

NBMV in de praktijk van FEDASIL: vrijwillige terugkeer
Stijn Kwanten (FEDASIL)

Duurzame oplossingen voor NBMV: pistes voor de toekomst
Katja Fournier (Platform Kinderen op de Vlucht)

NBMV: wat na 18 jaar?
Helena De Vylder (Agentschap Integratie en Inburgering)

Sociale bescherming voor NBMV in België
Steven Bouckaert (KU Leuven)

De NBMV in de (reguliere) jeugdhulp en de pleegzorg
Frea De Keyzer (KU Leuven)

Een blik op het onderwijsaanbod voor NBMV
Robin Kemper (Universiteit Gent)

NBMV: effectief recht op meningsuiting en informatie dankzij tolken
Heidi Salaets, Katalin Balogh en Maarten Wijnants (KU Leuven)

.

15.30 u     Koffiepauze

Met de blik vooruit

15.55 u     Kinderen die zonder hun ouders migreren naar België: met de blik vooruit, door Steven Bouckaert, Ellen Desmet en Jinske Verhellen

16.20 u     Afsluitend debat

16.45 u     Einde